Comunicat de presă

Data: 30 septembrie 2020

Lansarea proiectului
„INOVARE PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE”

S.C AGRO-FOOD CONSULTING S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „INOVARE PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU TESTARE ȘI ANALIZE TEHNICE”, cod MySMIS 125924, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.126.242,08 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.305.909,07 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderii S.C. AGRO-FOOD CONSULTING S.R.L., dezvoltarea pe piață a acesteia în domeniul economic competitiv, prin creșterea productivității muncii, realizarea unei investiții inițiale ce vizează crearea unei noi unități de testări și analize tehnice, achiziționând echipamente performante urmărind adaptarea la cerințele pieței prin întărirea capacității de promovare a serviciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • înființarea unei noi capacități de prestări de servicii, în Orașul Isaccea, prin prestarea de servicii noi în domeniul de activitate CAEN 7120-Activități de testare și analize tehnice;
  • creșterea numărului de angajați cu 3 persoane, față de media anului 2017 – 3 persoane, cât și menținerea numărului mediu de 6 angajați pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea proiectului, cu respectarea principiului egalității de șanse, prin angajarea unei persoane din categorii defavorizate;
  • introducerea și dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microîntreprinderii prin dezvoltarea activității de testare, prin achiziționarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurator și creștere a eficienței energetice prin achiziționarea echipamentelor eficiente energetic și eficientizarea iluminatului în spațiul în care se desfășoară activitatea, precum și prin minimizarea deșeurilor generate.

Durata de implementare a proiectului este de 43 luni, respectiv de la data 01.08.2018 până la data 15.02.2022.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la AGRO-FOOD CONSULTING S.R.L. cu sediul în Municipiul București, Sectorul 2, Șos. Petricani, nr. 11D, mansardă, cam. 6, România, telefon: 0746111888, e-mail: food.agro@yahoo.com, persoană de contact: Avraham-Marian CIOCEANU.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.