Proiectul bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul 2021 va fi supus votului consilierilor locali în şedinţa extraordinară de astăzi.

Aproape 55% din bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Tulcea va fi alocat investiţiilor, fiind pentru prima dată când se alocă fonduri mai mari pe infrastructură, decât pe cheltuieli de funcţionare.

Unul dintre proiectele ce vor fi finanţate din bugetul local este regenerarea urbană a zonei cuprinsă între strada Isaccei şi Portului.

Pentru realizarea investiţiilor, primarul Ştefan Ilie ia în calcul accesarea unui credit.

„Sperăm ca foarte multe investiţii să fie finalizate la finalul anului, pentru că este prima dată când jumătate din buget este alocat investiţiilor. Vom avea atât investiţii care ţin de parcuri, locuri de joacă, parcări şi asfaltarea mai multor străzi. Am luat mai multe zone din municipiu unde vrem să surprindem în investiţie inclusiv înlocuirea cablurilor de telefonie şi electrice şi punerea lor în subteran, în aşa fel încât să nu mai avem stâlpi pe trotuare. Vom avea şi investiţii ce vizează noile sporturi solicitate de tineri, dar şi proiecte de regenerare urbană. Dacă nu vom obţine linii de finanţare pentru realizarea proiectelor de investiţii avem în vedere şi accesarea unui credit”, ne-a declarat primarul Ştefan Ilie.

Cheltuielile de funcţionare în sumă de 145.260,62 mii lei sunt alocate pentru susţinerea cheltuielilor operaţionale cu funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice.

Pentru serviciile publice cuprinse în bugetul Gospodăriei Municipale sunt alocaţi 29.951 mii lei, iar pentru plata compensaţiei de transport public local 7.500 mii lei. La capitolul învăţământ sunt prevăzuţi 18.562,34 mii lei. Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială îi revin 30.549,20 mii lei, iar pentru subvenţia Direcţiei de Întreţinere şi Administrare a Patrimoniului dar şi Ansamblului Baladele Deltei sunt alocaţi 7.600 mii lei. Asociaţiile şi cluburile sportive vor primi anul acesta o alocare financiară în valoare totală de 450.000 de lei. Peste 25 de milioane de lei sunt alocate cheltuielilor de personal ale aparatului de specialitate al primarului.

Anul acesta sunt estimate venituri de peste 280.000.000 lei şi cheltuieli de peste 300.000.000 lei.