La cererea temeinică a contribuabililor, persoane fizice sau juridice, organul local fiscal va putea acorda eşalonări la plata obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local a Municipiului Tulcea, se arată într-un proiect de hotărâre iniţiat de primarul Ştefan Ilie şi votat de consilierii locali în şedinţa de miercuri. Este vorba despre acele situaţii în care contribuabilii se confruntă cu dificultăţi financiare, care conduc la imposibilitatea achitării în integralitate a obligaţiilor fiscale la termenele scadente şi implicit la acumularea de datorii la bugetul local.

„Subliniez că o parte dintre contribuabili sunt de bună-credinţă, neplata debitelor restante fiind cauzată de situaţii obiective. Astfel, pentru depăşirea dificultăţilor generate de lipsa temporară a disponibilităţilor băneşti, precum şi în scopul prevenirii acumulării de noi datorii, considerăm că este oportun să se acorde posibilitatea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale restante”, se arată în proiectul de hotărâre.

Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult cinci ani, iar amânarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult şase luni, dar care nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA.