În această perioadă vor începe lucrările de eficientizare energetică ale blocurilor de locuinţe din strada Gării, a anunţat viceprimarul municipiului George Şinghi.

De altfel, Primăria Tulcea a început evaluarea tuturor blocurilor de locuinţe din municipiu care necesită reabilitare termică, pentru a accesa fonduri europene prin finanţări acordate pentru creşterea eficienţei energetice.

Proiectele sunt finanţate pe Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor fiind acoperite de Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, iar 40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor, de Primăria Tulcea şi Asociaţia de proprietari.

„Primăria acoperă în prima fază sumele aferente celor 40%, urmând ca acestea sa fie recuperate de la asociaţiile de proprietari într-o perioadă de 10 ani. Astfel, o garsonieră va avea de plătit o sumă de aproximativ 55 lei pe lună, iar un apartament cu două camere, o sumă de 85 lei pe lună. Ne dorim ca în anii următori să accelerăm acest proces şi să acoperim cât mai multe blocuri de locuinţe din municipiu. Astfel, în perioada imediat următoare, vom accesa linii de finanţare din programul ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistenţă locală Europeană pentru Energie) pentru realizarea documentaţiilor tehnice de reabilitare a clădirilor publice şi rezidenţiale”, a declarat viceprimarul George Şinghi.

Printre lucrările ce se vor executa în cadrul proiectelor în implementare se află izolarea termică a pereţilor exteriori, cu termosistem cu polistiren expandat sau vată minerală, cu o grosime de 10 cm, finisajul faţadelor care se va realiza cu tencuială decorativă de exterior, înlocuirea tuturor tâmplăriilor exterioare existente aferente locuinţelor, inclusiv a tâmplăriei acceselor în blocul de locuinţe şi a spaţiilor comune, cu tâmplărie din PVC.

De asemenea, se prevede închiderea tuturor balcoanelor care sunt deschise la momentul începerii proiectului pe o structură uşoară, metalică, cu placaje din gips-carton, respectiv OSB şi termoizolaţie cu polistiren expandat de 10 cm, conform cu restul blocului.

Balcoanele care sunt deja închise se vor repara dacă este cazul, vor fi recondiţionate şi termoizolate corespunzător.

Casa scării va fi renovată, se vor curăţa pereţii şi tavanele până la stratul de tencuială, se va gletui şi va fi aplicată vopseaua lavabilă în două straturi, iar liftul existent va fi înlocuit cu unul nou, împreună cu toate echipările necesare funcţio-nării corespunzătoare.