Proiect finanțat prin: Schema de Ajutor de Stat HG 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
Denumire: Unitate de productie Lidas-Cataloi
Acord de finantare: 193/03.12.2020

ANUNȚ de participare la procedura competitivă de atribuire a Contractului de furnizare “Sistem manipulare paleti” din cadrul proiectului „Unitate de productie Lidas-Cataloi”

  1. Denumire beneficiar privat: SC LIDAS SRL
  2. Sediu: Loc. Mineri, Comuna Somova, str. Brailei nr. 28. Jud. Tulcea, cod postal: 827211
  3. Date de contact solicitare specificatie tehnica, caiet de sarcini si clarificari: investii@lidas.ro
  4. Denumire proiect: “Unitate de productie Lidas-Cataloi”
  5. Tip achiziție: contract de furnizare
  6. Valoarea buget: 1.450.950 lei – pretul nu se poate ajusta pe parcursul achizitiei
  7. Durată estimată a contractului: maximum 18 luni:
  8. Locul de livrare a produselor/execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor, după caz: Localitatea Cataloi, Comuna Frecatei, Judetul Tulcea.

Calendarul estimat al procedurii de la data publicarii anuntului, este urmatorul:

Data Ora Locație
Termen limită de solicitare clarificări din partea operatorilor economici 19.05.2021 16:00 e-mail: investii@lidas.ro
Termen limită al beneficiarului de răspuns la solicitarile de clarificări ale operatorilor economici 20.05.2021 16:00 e-mail: investii@lidas.ro
Termen limită de depunere oferte 24.05.2021 16:00 Beneficiar privat: S.C LIDAS S.R.L.

Adresa sediu: România, Localitatea Mineri, Strada Brăilei Nr. 28, Comuna Somova, Județul Tulcea

Informarea ofertanților rezultatul procedurii competitive In maximum 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziție utilaje și echipamente Informarea catre ofertanti se va efectua prin e-mail si/sau posta.