ASOCIAȚIA G.A.L MUNȚII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE anunță lansarea în perioada 31.05.2021 – 30.07.2021 a sesiunii de depunere a proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului GAL MUNȚII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE pentru Masura:

  1. M9/6B – Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriul Munții Măcinului – Dunărea Veche
  • Alocare financiară: 42.860 euro
  • Suma maxima nerambursabilă: 42.860 euro/proiect
  • Intensitatea sprijinului: 100% din valoarea cheltuielilor eligibile
  • Tipul sprijinului nerambursabil: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv, plati in avans
  • Data limită de primire a proiectelor: 30.07.2021
  • Beneficiari eligibili: Comunele, Asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), ONG-uri, Administratorii ariilor naturale protejate aflate pe teritoriul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche
  • Punctajul minim de selecție: 20 puncte

Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 31.05.2021 – 30.07.2021, termenul limită de depunere a proiectelor este 30.07.2021, ora 14.00.

Proiectele vor fi depuse la sediul G.A.L Munții Măcinului – Dunărea Veche din Com. Cerna, str. Școlii, nr. 2, de luni până vineri, între orele 10:00- 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul Măsurii 9/6B sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia, versiunea in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie, publicat pe pagina de internet a G.A.L. Munții Măcinului – Dunărea Veche  www.galmuntiimacinului.ro sau, în versiune tiparită, la sediul GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche din com. Cerna, str. Școlii, nr. 2.

Teritoriul eligibil GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE este format din comunele Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Daeni, Dorobantu, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia si Valea Teilor.

Datele de contact ale Asociatiei GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE,
unde pot fi obtinute informatii suplimentare sunt:

Adresa: com. CERNA, Str. Scolii nr. 2, judetul Tulcea
E-mail: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro
Tel./Fax: 0374.088.605
Tel. mobil: 0746.290.266, 0742.246.828, 0742.246.827