Circa 11 hectare de terenuri forestiere din Lunca Dunării vor fi împădurite cu specii autohtone începând cu anul 2023, după ce Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Direcţia Silvică Tulcea a semnat în luna noiembrie a acestui an Acordul de Parteneriat pentru implementarea proiectului Danube Wild Island Habitat Corridor (acronim LIFE WILDisland).

Proiectul urmăreşte implementarea unor măsuri de conservare şi refacere a insulelor naturale dunărene ca habitate emblematice pentru dinamica şi morfologia fluviului Dunărea în vederea contracarării degradării şi fragmentării pădurilor de luncă (în speţă habitatul 91E0*).

Activitatea principală a proiectului care revine în sarcina Romsilva este refacerea prin împădurire cu specii autohtone, native, adaptate condiţiilor naturale, a 11 hectare de terenuri forestiere din Lunca Dunării.

„Proiectul mare care este realizat de acest consorţiu de parteneri a început în mod oficial de la 1 septembrie şi se va termina la sfârşitul lui 2027. La noi activităţile sunt structurate astfel încât anul viitor vom începe pregătirea documentelor tehnice, iar împădurirea efectivă este prevăzută pentru anul 2024. Noi încercăm să aducem termenul puţin mai repede în anul 2023 sau chiar în toamna lui 2022. Sunt lucrări în Lunca inundabilă a Dunării şi depindem de alţi factori aşa că suntem mai rezervaţi şi spunem că anul 2023 va fi anul în care se vor desfăşura efectiv lucrările”, ne-a declarat directorul Direcţiei Silvice Tulcea, Costel Petcu.

Printre speciile care se vor planta se află salcia şi plopul alb.

„Este vorba de specii autohtone din Lunca Dunării, respectiv salcie albă, plop alb şi negru. Suntem într-un context în care societatea pune accent pe latura protectivă de mediu. În perioada comunistă se punea accent foarte mare pe producerea de resurse de lemn. Vor fi realizate servicii care vor avea rol de consolidare a malului, de asigurare a habitatului pentru speciile de faună”, a spus Costel Petcu.

Proiectul are un program de implementare până în anul 2027 şi un buget alocat Direcţiei Silvice de 325.726 euro, din care 75% este contribuţia UE şi 25% contribuţie proprie.

Proiectul este implementat de un consorţiu de 15 parteneri, partenerul lider fiind Parcul Naţional Donau-Auen din Austria, ceilalţi parteneri asociaţi fiind entităţi publice sau private de pe cursul Dunării din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, Bulgaria şi România (partenerii români fiind Romsilva şi ARBDD).