Tulcenii care vor să îşi plătească taxele şi impozitele locale datorate în anul fiscal 2022 sunt aşteptaţi începând de astăzi la ghişeele Serviciului Impozite şi Taxe Tulcea, dar şi prin modalităţile de plată electronică, ghiseul.ro şi City On.

Pentru anul acesta, Consiliul Local Tulcea a decis menţinerea impozitelor locale la nivelul celor din anul trecut. Cu toate acestea, tulcenii vor plăti mai mult, pentru că, potrivit Codului Fiscal, sumele ce trebuie achitate către bugetul local sunt indexate cu rata inflaţiei, respectiv cu 2,6%. Taxa de habitat a crescut la 16 lei, de persoană, pe lună, respectiv 187 de lei de persoană, pe an, fiind determinată de creşterea tarifului pentru serviciul de colectare, transport deşeuri menajere prestat de Servicii Publice SA (36 de lei) şi a indexării cu rata inflaţiei a tarifului de depozitare deşeuri (4 lei).

De asemenea, cota în funcţie de care se va calcula impozitul pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice şi a celor juridice va fi de 1,1%, dar vor creşte cu 5% bonificaţiile acordate pentru plata cu anticipaţie.

Termenele de plată  

Termenele de plată pentru impozitele şi taxele locale datorate de persoanele fizice şi juridice pentru anul 2022 sunt 31 martie şi 30 septembrie. Până la 31 martie trebuie achitat şi abonamentul de parcare în parcările de reşedinţă.

Impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, de până la 50 de lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Neplata la termen a obligaţiilor fiscale implică majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, conform art. 183 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Minus 10% pentru tulcenii care plătesc impozitele până la 31 martie

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren sau mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabil, până la 31 martie, se acordă o bonificaţie de 10 %.

De asemenea, pentru vehiculele electrice proprietarii beneficiază de scutire de impozit, iar pentru cele hibride, impozitul datorat este cu 95% mai mic decât în cazul unui vehicul doar cu motor cu combustie internă, de aceeaşi capacitate cilindrică.

S-a lansat platforma de servicii „Primăria Online”

Primăria Tulcea a lansat, pe 28 decembrie 2021, platforma de servicii online „Primăria Online”, menită să elimine drumurile la ghişee şi să reducă timpii de aşteptare pentru cetăţenii care plătesc taxe-le şi impozitele locale. În primele două zile de la lansare 250 de tulceni erau deja înregistraţi, iar alţi 50 aşteptau mailul de confirmare.

Din contul creat pe această platformă, fiecare cetăţean îşi va vedea automat toate bunurile declarate deja, clădiri, terenuri, mijloace de transport şi toate detaliile aferente: adresa, supra-faţă, impozit an curent, data dobândire, etc. De asemenea, tot online se pot solicita şi primi certificate de atestare fiscală, se pot declara noi bunuri şi se pot radia cele înstrăinate.