Lucrările efectuate în cadrul Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea prin proiectul Clean River au fost recepţionate la sfârşitul lunii trecute, informează Consiliul Judeţean. Este vorba de investiţii în staţiile de epurare şi reabilitarea reţelei de canalizare din cadrul unităţii spitaliceşti, finanţate prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020.

Astfel, au fost instalate două staţii de pompare a apelor menajere, o staţie de epurare modernă şi au fost reabilitaţi 1.315 metri de canalizare. Valoare totală a lucrărilor executate inclusiv a echipamentelor achiziţionate şi montate este de 2.596.472,97 lei (TVA inclus).

Proiectul Clean River vizează actualizarea şi modernizarea soluţiilor tehnice în ceea ce priveşte infrastructura specifică colectării şi tratării apelor reziduale, a sistemelor tehnice de pompare, precum şi implementarea măsurilor integrate de monitorizare a impactului asupra mediului prin intermediul monitorizării calităţii apelor deversate din zona adiacentă Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea (judeţul Tulcea, România) şi oraşul Izmail (judeţul Odesa, Ucraina).

Implementarea proiectului se desfăşoară într-un consorţiu bilateral româno-ucrainean format din Comitetul Executiv al Consiliului Orăşenesc Izmail (Ucraina), Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea” Dunărea de Jos, Ga-laţi (România), împreună cu Consiliul Judeţean Tulcea.