Primăria municipiului Tulcea anunţă deschiderea sesiunii pentru depunerea proiectelor cu finanţare nerambursabilă ale instituţiilor şi ONG-urilor care au ca obiect de activitate cultura, sportul, educaţia civică, tineretul şi socialul.

Data limita de depunere a dosarelor  este 9 mai, urmând ca selecţia şi evalua-rea proiectelor să aibă loc în perioada 10 – 20 mai.

Bugetul pentru această sesiune în cazul domeniilor sportiv şi cultură este de câte 420.000 de lei, iar pentru educaţie civică, tineret şi social de câte 30.000 de lei.

Categoriile de proiecte identificate de Consiliul Local la secţiunea cultură se referă la organizarea de simpozioane cu personalităţi ştiinţifice şi culturale, expoziţii de artă, carte, istorie, punerea în scenă a unor spectacole, editarea de cărţi şi publicaţii, realizare de înregistrări audio-video, festivaluri, concerte sau alte activităţi ce corespund acestor obiective.

La secţiunea educaţie civică printre  proiectele considerate oportune se află cele care îşi propun crearea şi dezvoltarea unui spirit de înţelegere între oameni, intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali, promovarea ideii de voluntariat, creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracurriculare.

Categoriile de proiecte în domeniul social ar trebui să vizeze activităţi de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie, acţiuni de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate, campanii de promovare a sănătăţii, etc.

Proiectele din domeniul sportiv vizează finanţarea cluburilor sportive din municipiul Tulcea pentru organizarea de competiţii sau participări la evenimente sportive, dar şi susţinerea pregătirii sportivilor legitimaţi la cluburile din municipiu pentru participarea la competiţii naţionale şi internaţionale.

Finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minim 10% din valoarea totală.

Atribuirea contractelor se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie. Anual, se pot organiza una sau mai  multe sesiuni de selecţie a proiectelor.