Serviciul de agrement pe Lacul Ciuperca prin închirierea de bunuri recreaţionale şi echipament sportiv – biciclete pe apă va fi funcţional după ce, ieri, consilierii locali au votat asocierea în participaţie a Direcţiei Întreţinere şi Administrare Patrimoniu cu societatea Motor House Start – Up SRL.  În prezent, pe luciul de apă aferent Lacului Ciuperca nu se realizează nici o activitate în favoarea de agrement.

Proiectul iniţiat de viceprimarul George Şinghi prevede că asocierea este pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.05.2022.

„Pentru sezonul estival al anului curent, există o solicitare de asociere în vederea folosirii luciului de apă de către Societatea Motor House Start-Up S.R.L., scopul activităţii fiind prestarea serviciilor de închiriere, bunuri recreaţionale şi echipament sportiv ecologic (biciclete pe apă) pe raza lacului Ciuperca din Municipiul Tulcea. Managementul societăţii menţionează că în domeniul servicii în materie de turism sportiv şi ecoturism pe piaţă – închiriere biciclete pe apă, aceste biciclete pe apă <<waterbike>> sunt conforme cu standardele europene de funcţionare şi utilizare a acestora şi sunt certificate ca şi inovaţie la OSIM”, se arată în proiect.

Potrivit proiectului, Societatea Motor House Start – Up S.R.L asigură pe perioada asocierii un număr de 15 biciclete pe apă, waterbike, dar şi coordonarea şi administrarea acti-vităţii de închiriere a acestora, prin asigurarea de personal, logistică, pază şi asistenţă pe apă.

Din veniturile rezultate din activitatea de închiriere a bicicletelor pe apă, DIAP va avea o cotă de 5 % din veniturile înregistrate lunar, iar Motor House Start – Up S.R.L va avea o cotă de 95 % din veniturile înregistrate lunar, din care va achita şi cheltuielile cu personalul specializat, cu paza, cu infrastructura necesară, creanţele fiscale etc.

DIAP acordă pe perioada asocierii dreptul de folosinţă Societăţii Motor House Start – Up S.R.L asupra unei  suprafeţe  de teren  de 100 mp aflată în incinta Ştrandului Ciuperca Tobogan, în vederea depozitării în bune condiţii a bicicletelor de apă.

DIAP pune la dispoziţia asociaţiei luciul de apă asupra întregii suprafeţe a Lacului Ciuperca, în afara zonei delimitată cu balize pentru scăldat, fântână arteziană – cascadă şi staţie de pompe şi debarcader.

Societatea Motor House Start-Up S.R.L. are sediul social în Sabangia.