* Primăria Tulcea analizează aderarea la Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor

Primăria Tulcea ar putea externaliza o parte din serviciul de salubrizare al municipiului. Primăria Tulcea analizează posibilitatea aderării la Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor (SMID), respectiv externalizarea serviciului de salubritate al municipiului, un studiu de oportunitate în acest sens aflându-se în dezbatere publică pe site-ul instituţiei până pe data de 20 mai.

În prezent, municipiul Tulcea are în derulare un contract de delegare a gestiunii prin concesiune a unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare încheiat cu societatea Servicii Publice SA, care întâmpină dificultăţi în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, generate de lipsa de personal, de incoerenţa politicilor de investiţii, insuficienţa şi vechimea utilajelor şi insuficienţa resurselor financiare pentru achiziţia de utilaje.

„Studiul s-a realizat pentru a vedea dacă este mai eficient din punct de vedere economic şi al gestionării selective a deşeurilor într-una din părţi. Eu am experienţa să fi condus o administraţie ce face parte din SMID, dar şi înainte. Acum am Serviciile Publice care sunt separate, deşi municipiul face parte din ADI Deşeuri, dar nu şi din SMID. Aprobarea studiului de oportunitate nu înseamnă că vom trece într-o parte sau alta, ci că suntem de acord cu ana-lizele care sunt acolo şi apoi vom decide”, ne-a declarat primarul Ştefan Ilie.

Edilul spune că externalizarea serviciului de salubritate are atât părţi bune, cât şi rele.

„Din punctul meu de vedere, după un prim studiu, sunt părţi bune şi rele. Dacă vom decide că vom intra în SMID, prin votul Consiliului Local, noi vom funcţiona în continuare cu Serviciile Publice până când va avea loc licitaţia în cadrul ADI Deşeuri pentru un operator privat care să ne preia. Părţile bune sunt că putem face un caiet de sarcini în care pe primul loc să fie gestionarea selectivă a deşeurilor şi nu cantitatea de deşeuri pe care o ducem la groapă. Cel mai important este că putem obţine fonduri europene. Din păcate acestea pot fi obţinute doar de SMID-uri. Dacă vrem să modernizăm serviciul de gestionare şi colectare a deşeurilor de la pubele pentru cetăţeni, de la sisteme de containere subterane sau alte modele smart cu staţii de încărcare, până la maşini care transportă deşeurile, nu putem obţine fonduri europene decât la nivelul unei structuri judeţene”, a precizat primarul Ştefan Ilie.

În ceea ce priveşte partea negativă, aceasta este că pot fi generate cheltuieli mai mari în timp, prin transportul deşeurilor la groapa de gunoi de la Mihai Bravu.

„La părţile rele pot spune că putem avea cheltuieli mai mari în timp. Dacă acum ducem la groapa Ecorec, la nivelul structurii judeţene vom duce la groapa de la Mihai Bravu. Toate aceste analize fac parte din studiul de oportunitate, asupra căruia va decide la un moment dat Consiliul Local. În situaţia în care serviciul de gestionare şi colectare a deşeurilor se va duce la sistemul integrat judeţean, Serviciile Publice vor rămâne cu măturatul străzilor, spaţiile verzi, ecarisajul, toaletarea copacilor, gestionarea deşeurilor din coşurile de gunoi, etc. Serviciile Publice nu vor dispărea, ci vor avea o activitate mai mică şi care ne va costa mai puţin. Sunt într-un proces de evaluare şi nu vreau să propun un lucru decât în baza unei analize temeinice. Vom vedea care sunt părţile bune şi rele pentru a putea decide împreună. Dacă vom intra într-un serviciu integrat o vom face pe o perioadă de 5 ani pentru a vedea cum funcţionează. Vom lua o decizie în acest an”, a spus primarul Ştefan Ilie.

În documentul supus dezbaterii publice se menţionează că municipiul Tulcea nu dispune de resurse financiare suficiente pentru a finanţa achiziţia de utilaje şi modernizarea sistemului de salubrizare (în principal, modernizarea punctelor de colectare, achiziţionarea de ecoinsule inteligente, achiziţionarea unei staţii de sortare a deşeurilor, a unei staţii/instalaţii de transfer etc.), iar ghidurile pentru fondurile europene nu prevăd pentru UAT-uri linii de finanţare pentru achiziţionarea unor astfel de dotări.

„Spre exemplificare, dacă pentru modernizarea şi completarea  parcului de utilaje şi echipamente ale operatorului (autogunoiere, autospeciale, igluuri, pubele etc) şi modernizarea sistemului de salubrizare (puncte de colectare, ecoinsule inteligente, staţie de sortare, instalaţie de transfer etc) ar fi necesară o suma estimată de circa 22 – 24 milioane lei – la preţurile actuale, operatorul a putut programa pentru anul 2022 o sumă de sub un milion lei pentru achiziţia de utilaje şi echipamente având de efectuat plăţi pentru contractele de leasing şi de realizat investiţii pentru alte activităţi ale societăţii (spaţii verzi, măturat stradal etc)”, se arată în proiect.

Pe de altă  parte, municipiul Tulcea a prevăzut în bugetul anului 2022 suma de 2,191 milioane lei pentru achiziţia şi amplasarea a 20 platforme subterane de colectare a deşeurilor, în condiţiile în care a alocat 1,925 milioane lei pentru achiziţionarea de utilaje multifuncţionale de salubrizare stradală deszăpezire şi l,l96 milioane lei pentru realizarea unui adăpost modern  pentru animalele fără stăpân, trebuind, în  acelaşi timp, să investească în reabilitarea reţelei stradale, mobilierului stradal, modernizarea locurilor de joacă, să asigure cofinanţarea proiectelor cu finanţare europeană şi finanţarea altor activităţi prevăzute în buget.

Anul trecut, pentru neîndeplinirea obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare, municipiul Tulcea a achitat către Administraţia Fondului pentru Mediu penalizări în sumă de 428.860 lei.