Anul trecut, pe rolul instanţei de contencios administrativ au fost înregistrate 28 de acţiuni ale Prefecturii Judeţului Tulcea, care au avut ca obiect anularea unor acte administrative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale din judeţ în anii 2021 şi 2022.

„Cele mai multe dintre acestea vizează administrarea patrimoniului unităţilor administrativ – teritoriale, în speţă operaţiunile de inventariere a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al acestora (înfiinţarea unor noi poziţii actualizarea/modificarea/completarea unor poziţii existente), efectuate cu nerespectarea dispoziţiilor legale incidente în materie, astfel cum sunt reglementate atât în cuprinsul Părţii a V-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cât şi prin Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.392/2020″, ne-a declarat prefectul judeţului, Alexandru Dan Munteanu.

Citiţi continuarea în ediţia tipărită a ziarului DELTA.