Anul acesta, administraţia locală alocă un milion de lei, pentru finanţarea proiectelor nerambursabile ce vor fi depuse de organizaţiile neguvernamentale din municipiu.

Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă sunt: sport – 420.000 lei, cultură – 520.000 lei, social – 30.000 lei şi  educaţie civică şi tineret – 30.000 lei.

„Bugetul este mai mare cu 100.000 de lei. De la an la an, am acordat sume tot mai mari şi diversificate şi tot mai mulţi abia aşteaptă să depună proiectele”, ne-a declarat primarul Ştefan Ilie.

Timp de o lună de zile, până pe 22 mai 2023, persoanele şi ONG-urile interesate pot depune proiecte pentru finanţare, în baza Legii nr. 350/2005.

Criteriile de acordare a  finanţărilor nerambursabile sunt prezentate în Regulamentul privind regimul finanţărilor ne-rambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţile nonprofit de interes local.

Selecţia proiectelor, verificarea eligibilităţii, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea propunerilor de proiecte se va face în perioada 23-30 mai 2023.