Consiliul Judeţean Tulcea solicită Guvernului transmiterea unui teren aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, în domeniul public al judeţului Tulcea, arată un proiect de hotărâre iniţiat de preşedintele Horia Teodorescu care va fi supus aprobării în şedinţa plenului de vineri.

Potrivit expunerii de motive, pe terenul de 97,095 ha va fi construit un parc industrial.

„În urma unei analize primare a situaţiei economico-sociale a Judeţului Tulcea şi a necesităţilor acestuia, a fost identificată oportunitatea de dezvoltare a unui proiect pentru construcţia unui parc industrial în zona limitrofă a drumului comunal DC 53, fapt ce ar asigura o dezvoltare sustenabilă a zonei prin valorificarea potenţialului şi a resurselor acesteia”, se arată în proiectul de hotărâre.

Citiţi continuarea în ediţia tipărită a ziarului DELTA.