Primăria Tulcea a semnat săptămâna trecută contractul pentru întocmirea Actualizării Planului Urbanistic general al municipiului Tulcea. Câştigătorul licitaţiei de o asociere în care Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti are un rol central, precizează municipalitatea. Actualizarea Planului Urbanistic General a mai fost scoasă la licitaţie anul trecut de Primăria Tulcea, dar nu s-a înregistrat nicio ofertă.

„Actualizarea Planului Urbanistic trebuia realizată de foarte mult timp, deoarece ultimul PUG al municipiului Tulcea datează din 1996, deşi legea prevede reînnoirea acestuia cel puţin odată la 10 ani. Acesta va fi elaborat de o asociere în care Universitatea de Arhitectură şi Urbanism <<Ion Mincu>> – Bucureşti are un rol central. Aşadar, nu un SRL oarecare, ci entitatea cea mai prestigioasă în domeniu! Este principala instituţie universitară de stat dedicată formării specialiştilor în domeniul arhitecturii şi urbanismului. Ea este, totodată, cea mai veche şi mai credibilă instituţie de acest fel din România, fiind continuatoarea formelor succesive de învăţământ de arhitectură iniţiate în 1892 prin şcoala de arhitectură înfiinţată de Societatea Arhitecţilor Români”, a precizat primarul Ştefan Ilie.

Valoarea contractului este de 3.495.000 lei fără TVA, iar durata de prestare a serviciilor este de 36 luni de la emiterea ordinului de începere.

Se mută gara şi apare o nouă centură

Mutarea actualei gări de pasageri, înfiinţarea unui parc industrial şi crearea unei viitoare linii de centură sunt principalele nevoi ale oraşului care au fost cuprinse în noul Plan Urbanistic General al Municipiului.

Prin realizarea PUG-ului, se va crea un nou regulament de urbanism şi se vor trasa direcţiile de dezvoltare urbanistică a municipiului. De asemenea, se vor rezolva problemele de circulaţii majore, carosabile, pietonale, de transport în comun, legăturile dintre cartierele oraşului, dar şi  legate de infrastructura tehnico-edilitară.

Gara de pasageri din municipiu ar putea fi mutată în zona străzii Dumitru Ivanov, după trecerea de cale ferată sau pe strada Tineretului, în zona Stadionului Delta, conform celor două variante propuse în proiect.

„Necesitatea înfiinţării unei noi gări feroviare de pasageri este justificată de interconectarea cu alte mijloace de transport în comun (transport public interurban, transport public local) şi noile parcări de tip park&ride, ca un punct intermodal de transport ce va deservi nevoile de mobilitate ale oraşului, atrăgând şi funcţionalităţile specifice”, precizează Primăria Tulcea.

În ceea ce priveşte înfiinţarea parcului industrial, acesta se doreşte a fi amplasat  în zona de vest a municipiului în prelungirea actualei platforme industriale. Parcul va cuprinde depozite, logistică, producţie componente şi spaţii de servicii care va deservi zona Vărărie Baltă.

Planul mai prevede crearea unei viitoare linii de centură municipală, în zona de sud a oraşului. Aceasta  va porni din zona străzii Transformatorului până spre şoseaua Agighiol şi şoseaua Murighiol, şi va prelua drumul expres existent. Traseul liniei de centură va delimita şi noul perimetru intravilan al oraşului.

De asemenea, zona fostelor fabrici de peşte şi de bere din oraş va fi reamenajată.

„Se vor păstra construcţiile valoroase cu amprenta istorică şi se va revalorifica prin noi funcţiuni de tip servicii turistice, locuire semicolectivă sau locuinţe de serviciu, zona de agrement, posibilitatea de a crea o faleză verde, în prelungirea actualei faleze, în deplină armonizare cu zona de peisaj natural care bordează malul Dunării”, se precizează în documentaţie.

O altă nevoie a municipiului este dată de extinderea perimetrului intravilan, cu precădere în zona Vărărie Baltă. Se propune extinderea în zona de sud-vest, înspre traseul viitoarei linii de centură municipală, iar  în zona de est va cuprinde strada Orizontului, numerele cadastrale impare, până în extremitatea Lacului Zaghen.

Trasee de cicloturism, împăduriri, reabilitarea grădinii botanice

Administraţia locală mai doreşte crearea unor trasee de cicloturism care să tranziteze oraşul pe axul Vest-Est şi să unească cele trei lacuri existente, denumit şi Traseul celor trei lacuri (Lacul Câşla, Lacul Ciuperca şi Lacul Zaghen), şi a unei reţele de trasee pietonale în jurul lor, care să se conecteze cu alte zone, unde se poate dezvolta o reţea  pietonală.

În zonele Dealurilor Tulcei se vor crea bariere naturale de protecţie.

„În zonele Dealurilor Tulcei, utilizate ca foste plantaţii de viţă-de-vie, a căror funcţiune a fost abandonată şi care pot fi împădurite ca bariere verzi contra vânturilor puternice dar şi împotriva prafului generat de argila uscată, care se răspândeşte în toate zonele urbane”, se arată în documentaţie.

Planul mai prevede reamenajarea zonei de agrement Bididia. Aici se doreşte transformarea zonei într-un parc urban şi extinderea spre Dealul Carierei, prin reabilitarea grădinii botanice, a fostei tabere, bazinelor de înot şi a peisajului natural existent.