Primăria Tulcea a publicat proiectul de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2024. Respectivul proiect de hotărâre conţine şi tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea. Acesta se va afla în consultare publică până la data de 17 noiembrie 2023, timp în care sunt aşteptate sugestii şi observaţii de la cetăţeni. Cert este însă că majoritatea taxele şi impozitele locale vor fi mai mari de anul viitor, în primul rând din cauza inflaţiei. În 2024 va fi luată în calcul o indexare a taxelor şi impozitelor cu un procent de 13,8%, reprezentând rata inflaţiei. Este vorba despre impozitul pe clădiri şi terenuri, pe maşină, taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire, sancţiunile. Această creştere reprezintă în fapt o majorare a impozitelor cu rata inflaţiei.

De asemenea, se majorează şi cuantumul taxei de habitat de la 179 lei / persoană / an la 213 lei / persoană / an.

Motivul creşterii îl constituie pe de o parte scăderea numărului de persoane înregistrate în evidenţa organului fiscal la taxa de habitat dar şi scăderea cantităţii de deşeuri depozitate la depozitele Ecorec şi Mihai Bravu, eligibilă pentru taxare.

Se vor păstra însă bonificaţiile de 10% pentru cei care-şi vor achita obligaţiile anuale către bugetul local până la sfârşitul lunii martie.

Majorarea impozitelor cu rata inflaţiei şi creşterea cuantumului taxei de habitat va aduce bugetului local 1.955.612 lei.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024 ar urma să fie supus votului consilierilor municipali cel mai târziu în decembrie, acesta fiind o primă bază de pornire în construirea bugetului municipiului Tulcea pe anul viitor.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2024 se aprobă până la sfârşitul acestui an, nu înainte de consultarea cetăţenilor, care pot transmite recomandări, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menţionat până la data de 17 noiembrie.