Tulcenii cu domiciliul/reşedinţa în zonele Spitalului, Alunişului parţial, 1848 şi Vărăriei pot depune, începând de astăzi,  solicitări pentru atribuirea directă sau prin licitaţie a unui loc de parcare. Procesul de atribuire de locuri de parcare de reşedinţă se derulează  până pe data de 23.11.2023, ora 16.30, on-line pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea – str. Plugari, nr.2 (cu acces din str. Păcii).

„Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanţii lor legali care dovedesc cu documente faptul că deţin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă şi care nu au depus documente necesare, le pot depune la Biroul Parcări din cadrul D.I.A.P Tulcea până miercuri, 15.11.2023, ora 16:30”, transmite Primăria Tulcea.

Administraţia locală subliniază faptul că vor fi luate în considerare doar cererile depuse în perioadele menţionate.

Persoanele validate şi declarate câştigătoare în urma participării la licitaţia on-line/atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaţiei şi/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării.

În cazul unei singure cereri pentru un loc, se face direct atribuirea, licitaţia fiind necesară în cazul în care sunt mai multe cereri pentru acelaşi loc.

Pentru a putea obţine un loc de parcare în zonele de reşedinţă, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale: să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepţia situaţiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată; să nu deţină garaj/loc de parcare pe unitatea locativă în perimentrul locului de parcare pe care-l licitează.