Dacă vremea e favorabilă, lucrările de reabilitarea a cinci blocuri de pe strada Babadag (blocurile 4, 6, 7, 8 şi 10 din cadrul Asociaţiei nr. 47) vor începe în două săptămâni, Primăria Tulcea atribuind contractul de execuţie firmei A.F. CONSULTING S.R.L.

Valoarea finanţării este de 23.000.404,42 lei din care cheltuieli eligibile 17.511.112,23 lei şi cheltuieli neeligibile 5.489.292,19 lei, pe o suprafaţă desfăşurată de 14.946,29 M.P.

„Fondurile nerambursabile europene, în valoare de peste 3,5 milioane de euro, au fost obţinute din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta, 5 – Valul Renovării, Operaţiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale”, a precizat primarul Ştefan Ilie.

Principalele lucrări care se vor realiza sunt de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm, izolarea termică a faţadei – parte vitrată, parte opacă, lucrări de termo – hidroizolare a soclului cu polistiren expandat ignifugat de 5 cm.

Se va reface acoperişul prin înlocuirea sau completarea elementelor de susţinere ale şarpantei şi înlocuirea învelitorii existente din ţiglă ceramică şi se va înlocui tâmplăria aferentă accesului în blocuri, cu tâmplărie performantă cu tocuri şi cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant.

De asemenea, lucrările prevăd instalaţii noi: înlocuirea corpurilor de iluminat existente în spaţiile comune ale blocurilor, cu surse de iluminat pe bază de LED şi montarea unui sistem de panouri fotovoltaice care să asigure iluminatul zonelor comune.

Se vor mai realiza lucrări de instalare a unui sistem de climatizare şi ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior şi se va înlocui sistemul actual de distribuţie a agentului termic de la contorul de energie termică din subsol până pe casele de scară şi până la ultimul nivel, prevederea de racorduri individuale pentru fiecare apartament (nu se intervine la instalaţiile din interiorul apartamentelor).

Proiectul mai prevede trecerea de la încălzirea pe verticală, din apartament în apartament, la sistemul de încălzire pe orizontală.

Durata de execuţie este de 12 luni.

Primăria Tulcea a obţinut, până acum, finanţare pentru consolidarea seismică a peste 30 de blocuri,  patru dintre acestea fiind deja finalizate.