Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SJA) Tulcea a reluat, la începutul acestei luni, licitaţia pentru achiziţia a trei şalupe medicalizate necesare preluării urgenţelor medicale din localităţile izolate ale Deltei. Valoarea estimata a achiziţiei este de 16.351.000 lei fără TVA, iar ofertele sunt aşteptate până pe data de 15 mai.

Procedura de achiziţie este iniţiată sub incidenta unei clauze suspensive, in sensul ca încheierea/semnarea contractului de „Furnizare de Ambarcaţiuni medicalizate de urgenţă ” este condiţionată de alocarea bugetului de către Ministerul Sănătăţii. Adică dacă nu vor fi bani, procedura de atribuire se va anula de drept.

 Potrivit anunţului postat în SICAP, „Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinaţie. În cazul în care, deşi vor fi iniţiate demersurile legale necesare, creditele bugetare nu vor fi alocate, în termen de 12 luni de la data comunicării raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condiţiile în care nu există o altă sursă de finanţare”, se arată în anunţ.

Citiţi continuarea în ediţia tipărită a ziarului DELTA.