La Tulcea, voluntariatul funcţionează

Toate comunele din judeţ au servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă

servicii voluntare pentru situații de urgență disponibile în toate comunele din județul Tulcea

Dintre oraşe, doar în Isaccea şi Sulina au fost înfiinţate astfel de structuri, însă legea nu obligă localităţile unde deja funcţionează servicii de urgenţă profesioniste să constituie serviciilor de urgenţă voluntare

La momentul actual, la nivelul judeţului Tulcea sunt constituite un număr de 48 de  servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, din care 46 la nivelul tuturor comunelor iar alte două (SVSU Isaccea şi SVSU Sulina) la nivel de oraşe. Legislaţia în vigoare prevede că: „în localitatea unde funcţionează servicii de urgenţă profesioniste, consiliul local nu are obligaţia constituirii serviciilor de urgenţă voluntare”.

Astfel, autorităţile publice locale ale municipiului Tulcea şi ale celorlalte două oraşe, Babadag şi Măcin, au decis, cel puţin deocamdată, să nu constituie servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă.

Prin Hotărârea Consiliului Local, la nivelul oraşului Măcin sunt însă constituite formaţiuni/echipe specializate astfel: compartiment de prevenire, echipă înştiinţare-alarmare, grupă de evacuare, grupă logistică, în total 26 de voluntari.