Căile ferate de la Tulcea, scoase la licitaţie

Căile ferate scoase la licitație

Privaţii sunt chemaţi să facă profit acolo unde statul a dat greş

Infrastructura proastă şi managementul defectuos face ca transportul feroviar să se târâie de pe o zi pe alta, fiind un sector în care profitul se lasă aşteptat. După ce în octombrie anul trecut privatizarea CFR Marfă eşua cu mult zgomot în jur, în lipsă de soluţii pentru eficientizarea activităţii sectorului feroviar, statul face o nouă încercare de privatizare a căilor ferate.

Avem de fapt o privatizare care îmbracă forma unei închirieri a căilor ferate care rămân în proprietatea statului. Această măsură va fi luată prin trecerea a opt secţii de cale ferată din infrastructura feroviară interoperabilă în cea neinteroperabilă, care poate fi scoasă astfel la mezat. Statul renunţă, practic, la 738 km de cale ferată, care vor fi închiriaţi privaţilor printre care şi segmentul de cale ferată Medgidia-Tulcea. Angajaţi din cadrul CFR Tulcea nu visează la lapte şi miere dacă privatul va închiria căile ferate.