Şi în acest an, CJ Tulcea are bani de dat: 8 miliarde pentru susţinerea sportului şi culturii

susţinerea sportului

În bugetul pe anul în curs, autorităţile judeţene au prevăzut o sumă totală de 800.000 lei la capitolul „cultură, recreere şi religie”, din care 500.000 lei pentru activităţile sportive şi 300.000 lei pentru susţinerea evenimentelor culturale. Astfel, persoanele ju-ridice fără scop patrimonial care au în statut sau în actul de înfiinţare organizarea de evenimente culturale şi sportive vor putea soli-cita şi în acest an finanţare nerambursabilă de la Consiliul Judeţean, în baza Legii nr. 350/2005. Solicitantul va trebui, însă, să facă dovada cofinanţării proiectului cu cel puţin 10%.

„Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. În cazul în care un beneficiar contractează în cursul aceluiaşi an calendaristic mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, pentru proiecte diferite, nivelul fi-nanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul judeţului”.