Universitatea are în prezent peste 12.500 de studenți, care sunt școlarizați în toate cele trei cicluri de învățământ: licență, masterat, doctorat.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cea mai mare universitate din sud-estul României, evaluată de ARACIS cu grad ridicat de încredere, anunță că a dat startul pregătirilor pentru Admiterea 2017. Vom avea și în acest an aproximativ 2.000 de locuri bugetate și tot atâtea cu taxă. Toți cei care doresc să se înscrie la una din cele 13 facultăți ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați trebuie să știe că dosarele de înscriere pot fi depuse la sediile facultăților pentru care optează. Atât adresele fizice ale acestora, cât și cele web pot fi găsite pe site-ul Universității „Dunărea de Jos” din Galați: www.ugal.ro.

Începând cu luna aprilie 2017, pe platforma www.admitere.ugal.ro, toți cei interesați se vor putea preînscrie pentru Admiterea 2017. Liceenii care se preînscriu beneficiază de o reducere de 10 % din taxa de înscriere (aceasta este de 150 de lei și în acest an). Totodată, preînscrierea nu îl condiționează pe candidat să-și păstreze ordinea opțiunilor exprimată acum.
Aceasta nu este însă singura facilitate pe care Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați o acordă viitorilor săi studenți. În premieră, copiii absolvenților facultăților din Galați beneficiază de o reducere cu 50 de lei la taxa de înscriere. De asemenea, copiii personalului didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat, sunt scutiți de plata taxei de înscriere. Mai mult, aceștia beneficiază și de gratuitate la cazare, în căminele din campusurile studențești. Nu plătesc taxa de înscriere nici orfanii de ambii părinți, dar nici tinerii proveniți din casele de copii sau din sistemul de plasament familial.

Mai trebuie precizat și faptul că olimpicii care aleg să fie studenții noștri nu dau examen de admitere, având locuri asigurate.

Criterii de admitere

Admiterea la licență se face pe bază de test grilă. Media finală de admitere se calculează astfel: 50% nota la test și 50% media de la examenul de bacalaureat. Excepțiile sunt următoarele:

  1. La Facultatea de Medicină și Farmacie media finală la admitere este 100% nota la testul grilă (100 de întrebări, în 3 ore, din Chimie organică și Biologie clasa a XI-a, cu excepția specializărilor Asistență medicală generală și Moașe, unde testele conțin întrebări doar din disciplina Biologie);
  2. La Facultatea de Arte nota de la Bacalaureat nu contează deloc, admiterea constând în două probe de aptitudini. Prima este eliminatorie, în timp ce a doua este prevăzută cu notă. Aceasta din urmă reprezintă și nota de admitere;
  3. La Facultatea de Educație Fizică și Sport media finală de admitere se calculează astfel – 50% nota la proba sportivă (traseu aplicativ, săritură în lungime de pe loc, viteză 30 de metri cu start din picioare) și 50% media de la bacalaureat.

De asemenea, etapa I, eliminatorie, se organizează și în cazul admiterii la domeniul Teologie, din cadrul Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie.

Și pentru că am vorbit de admitere, vă redăm mai jos materiile școlare din care sunt formulate întrebările pentru celelalte facultăți. La Inginerie, Arhitectură Navală, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică și Științe și Mediu (domeniul Matematică) testele grilă cuprind câte 30 de întrebări din Algebră (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a). La Știința și Ingineria Alimentelor, testele grilă conțin întrebări din una din următoarele discipline: Algebră (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a), Chimie organică, Biologie clasa a IX-a sau a XI-a, în combinații diferite care se găsesc pe site-ul facultății. La domeniile Chimie și Știința Mediului din cadrul Facultății de Științe și Mediu, întrebările sunt formulate din disciplinele Algebră (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a), Chimie organică (capitolul Hidrocarburi) și Biologie (clasele a IX-a și a X-a). La Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila testele grilă cuprind 30 de întrebări la una din disciplinele: Algebră (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a) sau Biologie clasa a IX-a și a X-a.

La Facultatea de Litere, testele grilă conțin întrebări din limbile română, engleză sau franceză, în funcție de opțiunea candidatului. Absolvenții de Bacalaureat care vor să urmeze cursurile Facultății de Istorie, Filosofie și Teologie (domeniile Istorie, Relații Internaționale și Studii Europene, Filosofie sau Sociologie) trebuie să știe că testele grilă conțin întrebări din disciplinele Filosofie, Istoria românilor sau Cunoștințe generale de economie, iar la domeniul de licență Arte vizuale media de admitere se calculează din nota de la Bacalaureat și nota obținută la proba practică de Desen și culoare.

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, care oferă cele mai multe domenii de licență, șapte la număr, organizează concurs de admitere pe bază de test grilă, cu întrebări din disciplinele Cunoștințe generale de economie sau Algebră (clasele a IX-a, a X-a și a XI-a). Și la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice testele conțin întrebări din Cunoștințe generale de economie sau din Limba română.

Pentru a veni în sprijinul candidaților, am publicat pe site-urile facultăților modele de teste care s-au dat în anii anteriori.

Calendarul Admiterii

Sesiunea din luna iulie va debuta cu șase zile de înscrieri, programate în intervalul calendaristic 10-15 iulie. Probele de concurs se vor derula între 17 și 19 iulie, cu precizarea că pentru Facultatea de Medicină și Farmacie, calendarul este altul și va fi stabilit în luna mai. Primele rezultate vor fi afișate pe 20-21 iulie, după care candidații declarați admiși au termen de depunere a diplomelor de bacalaureat în original până pe 24 iulie, ora 10.00. Candidații care nu vor aduce diplomele în original vor pierde locurile, iar ierarhiile din fiecare facultate vor fi refăcute. Rezultatele finale vor fi afișate pe 26 iulie până la ora 16.00.

Mai multe detalii despre probele și criteriile de concurs, modele de teste grilă pentru examenul de admitere la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați găsiți pe platforma de înscrieri și informații despre facultăți puteți afla accesând www.ugal.ro.