Unul dintre proiectele ce se află pe ordinea de zi a Consiliului Judeţean Tulcea din cadrul şedinţei ordinare ce are loc astăzi priveşte aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea (Farul Comisiei Europene a Dunării)”.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA.