Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice
Contract POCU: 465/4/4/128038
Titlu proiectului: „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!

ANUNȚ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, interesată de problematica violenței domestice, a răspuns pozitiv invitației lansate de Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați pentru a se implica în calitate de partener în proiectul „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță”.

Acesta este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCA) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice prin Contract POCU: 465/4/4/128038 din data de 04.03.2019.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, a demarat la nivel local implementarea proiectului prin care va fi creată și dezvoltată o locuință protejată în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. Alte activități prevăzute în cadrul proiectului sunt:

  • crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice;
  • creșterea nivelului de integrarea socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională;
  • derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței în familie.

Consiliul Județean Tulcea a agreat participarea județului Tulcea în proiectul derulat la nivel național prin Hotărârea nr. 358/29.11.2018. În proiect sunt 42 de parteneri-unități administrativ teritoriale alături de solicitantul Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați.

Valoarea totală eligibilă a contractului este de 51.080.375,72 lei.

Valoarea proiectului la nivelul județului Tulcea este de 1.137.174,76 lei, din care contribuția proprie a DGASPC Tulcea, este în valoare de 22.743,50 lei, reprezentând (2%).

Durata proiectului este de 48 luni, în perioada 04.03.2019 – 04.03.2023.

Director General,
Horobeț Sorin

Coordonator local,
Blendea Camelia