Comunicat de presă

Data: 10 iunie 2020

Lansarea proiectului „Creșterea competivității economice a societății LGM CONCEPT SRL prin realizarea unei investiții inițiale” cod MySMIS 125852

S.C. LGM CONCEPT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Creșterea competitivității economice a societății LGM CONCEPT SRL prin realizarea unei investiții inițiale”, cod SMIS 125852, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2.A ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor ”.

Valoarea totală a proiectului este de 7,829,784.28 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4,650,343.85 lei.

Obiectivele proiectului sunt:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în cadrul LGM CONCEPT SRL prin achiziționarea de utilaje specifice domeniului de activitate CAEN 4399-Alte lucrări speciale de construcții n.c.a: o autopompă de beton, un încărcător frontal și 3 excavatoare, din care unul va avea și braț lung.

Obiectiv specific 1: Dotarea punctului de lucru, sediu secundar al societății deschis în zona ITI Delta Dunării cu 5 utilaje performante concomitent cu asigurarea calității serviciilor prestate și creșterea vizibilității societății in mediul on-line și prin participarea la o expoziție internațională.
Proiectul constă în achiziționarea utilajelor: autopompă de beton, încărcător frontal, excavator pe șenile – 3 buc, care vor fi închiriate cu operator în special unor firme de construcții sau unor instituții publice.

Obiectiv specific 2: Dezvoltarea durabilă a societății.
Durata de implementare a proiectului este de 44 luni: respectiv de la data 01.08.2018 până la data 31.03.2022.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Iuliana-Paula Patit, telefon 0724567051, e-mail: lgmconceptsrl@yahoo.com

 

LGM CONCEPT S.R.L.
Județul Vâlcea, sat Dăești nr. 51A, Comuna Dăești

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.