Legea privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan a fost sesizată ca fiind ne-constituţională.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a trimis Curţii Constituţionale joi, 25 iunie, o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii.

În acest context, deputatul PSD, Lucian Simion, iniţiator al proiectului legislativ, speră ca instituţiile statului să se lămurească asupra constituţionalităţii unui transfer.

„Mai avem o lege similară cu acelaşi conţinut care a fost aprobată anul trecut pentru Maliuc. Pe acelaşi conţinut a fost făcută această lege şi a fost aprobată de către Parlament. Iniţial s-a încercat să se treacă aşa cum spune preşedintele prin Hotărâre de Guvern. În urma lansării HG de către CJ Tulcea, s-au obţinut de la Ministerul Justiţiei numai avize negative cu recomandarea de a trece acest transfer prin lege, ceea ce am şi făcut. Aş vrea şi eu să se pună odată de acord Ministerul Justiţiei şi Curtea Constituţională ca să vedem ce este constituţional şi ce nu. Este o surpriză, dar în acelaşi timp sper ca instituţiile statului să se lămurească asupra constituţionalităţii unui transfer. Mi-aş dori ca lucrurile să meargă mult mai simplu şi să se deruleze numai pe baza unor Hotărâri de Guvern la solicitările administraţiilor locale, dar de câte ori s-a încercat Ministerul Justiţiei a avizat negativ aceste transferuri”, ne-a declarat deputatul PSD, Lucian Simion.

În textul sesizării se menţionează că bunurile vizate de legea criticată nu reprezintă bunuri proprietate publică exclusivă. Astfel, bunurile supuse transferului din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea, sunt nominalizate generic în categoria cuprinsă în Anexa 4 pct. 4 din Codul administrativ, intitulată: „Lista cuprinzând unele bunuri care aparţin domeniului public al comunei, al oraşului sau al municipiului”, cu următorul cuprins: „[…] 4. reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente”.