Comunicat de presă

Data: 20 iulie 2020

Lansarea proiectului
„Dezvoltarea activității societății Ravnet SRL prin achiziția de utilaje de construcții“

RAVNET S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Dezvoltarea activității societății Ravnet SRL prin achiziția de utilaje de construcții”, cod SMIS 125730, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 A : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, apel dedicat zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 7.275.494,22 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.128.077,81 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea sectorului productiv al activității companiei RAVNET S.R.L. prin extinderea și modernizarea acesteia. În acest sens firma va achiziționa utilaje și echipamente de producție noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de producție, la devoltarea durabilă a companiei, la respectarea normelor de mediu și la creșterea competitivității în piața specifică. Obiectivul general va fi atins prin dotarea punctului de lucru din orașul Măcin cu 13 utilaje specializate de construcție: 1 Greder, 1 Miniexcavator, 1 Buldoexcavator, 1 Minicompactor, 1 Buldozer, 1 Excavator pe pneuri, 1 Miniîncărcător frontal, 1 Compactor de asfalt, 1 Încărcător pe pneuri, 1 Cilindru compactor cu proțap, 1 Cilindru compactor cu radiocomandă, 1 Motocompresor, 1 Mașină de colmatat, care permit societății să asigure lucrări de calitate în condiții de productivitate sporită, respectiv CAEN 4211, crearea a șase noi locuri de muncă și utilizarea eficientă a resurselor, precum și implementarea sistemului de management al calității și mediului conform ISO 9001:2015.

Durata de implementare a proiectului este 47 luni: respectiv de la data 01.07.2018 până la data 31.05.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: Vladimir Dilan – Administrator, tel: 0725.966.079, email: ravnetsrl@yahoo.com, sediul social: Municipiul București, Str. Calea 13 Septembrie, nr. 222, Cam. 1, Bl. V52, scara 1, etaj 2, apartament 7, Sector 5, Cod poștal 050722, România .

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.