Primăria Tulcea va putea împrumuta până la 14 milioane de euro de la Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), fonduri necesare finanţării unor investiţii publice, dacă, joi, consilierii locali vor aproba Pre-acordul de finanţare emis de bancă.

Împrumutul pe care municipiul Tulcea doreşte să îl obţină va fi utilizat pentru reabilitarea străzilor din centrul oraşului în sumă de 7 milioane de euro, construirea unei parcări cu 320 de locuri în valoare de 4 milioane de euro, dar şi reabilitarea Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”, în valoare de 3 milioane de euro.

Potrivit proiectului, perioada de angajare a împrumutului este de până la 10 ani, incluzând o perioadă de graţie de până la 3 ani. Perioada de rambursare este de până la 7 ani, începând cu sfârşitul perioadei de graţie şi se va face în rate semestriale egale.

Primarul Constantin Hogea declara în luna februarie că autoritatea locală are toate şansele să obţină creditul datorită gradului mic de îndatorare pe care îl are în prezent.

„Gradul mic de îndatorare a fost un criteriu de acceptare la discuţii. Nu există niciun risc să acorzi un împrumut unei unităţi administrativ-teritoriale care are un grad de îndatorare de 2,5%. Este clar că e solvabilă”, a menţionat primarul Hogea.

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii stradale în zonele Est şi Vest cuprinde un număr de 28 de străzi cu o lungime de 13,43 km pentru care s-au elaborat documentaţii tehnico-economice în valoare de 38.533.381 lei, inclusiv TVA (DALI).

O altă investiţie importantă pentru municipiul Tulcea este imobilul Colegiului Dobrogean „Spiru Haret”, cea mai veche instituţie de învăţământ din Dobrogea, înfiinţată la 14 noiembrie 1883.

Actuala clădire este alcătuită din trei corpuri, construite în mai multe etape, însumând 32 de săli de clasă, laboratoare şi cabinete de specialitate, un amfiteatru de 60 de locuri şi o impunătoare sală de festivităţi de 150 de locuri.

Colegiul Dobrogean  „Spiru Haret” este clasat ca monument istoric şi necesită lucrări de intervenţii majore privind consolidarea şi reabilitarea imobilului cu păstrarea configuraţiei volumetrice actuale a construcţiei şi a imaginii arhitecturale exterioare.

Până în prezent s-au executat lucrări de întreţinere ale imobilului din fonduri ale bugetului local, investiţia pentru consolidarea şi reabilitarea imobilului nefiind eligibilă pe nici un program de finanţare din fonduri europene sau guvernamentale.

Deoarece imobilul prezintă stări de degradare ale fundaţiei cauzate de infiltrarea apei s-a elaborat şi aprobat documentaţia tehnico-economică, fiind emisă şi autorizaţia de construire, pentru lucrări de reabilitare şi consolidare cu o valoare de 17.445.872 lei inclusiv TVA.

Pentru parcarea supraetajată de 320 de locuri, s-a întocmit studiul de fezabilitate şi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici. Lucrarea are o valoare de 23.553.796,07 lei inclusiv TVA şi se va realiza pe o suprafaţă de teren de 6.000 mp, în zona falezei Dunării, lângă Gara Tulcea, având un regim de înălţime P+1E+Terasă circulabilă.

Noua clădire va avea o suprafaţă construită de 3526 mp şi desfăşurată de 7064 mp şi va fi dotată cu 320 de locuri de parcare, dintre care 30 de locuri prevăzute cu priză pentru încărcare electrică pentru autoturisme electrice, 11 locuri pentru persoane cu dizabilităţi, locuri de parcare speciale pentru femei cu copii, smart parking, sistem de gestionare a locurilor de parcare cu senzori pentru evidenţierea gradului de ocupare şi controlul traficului intern.

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este cel mai mare investitor instituţional străin din România. În ultimii ani, BERD şi-a concentrat atenţia pe sectorul privat şi pe zona municipalităţilor din România pentru a forma parteneriate cu ajutorul cărora vor demara noi proiecte de investiţii.