Anunț de presă

Data: Septembrie 2020

Lansarea proiectului
“Creșterea competitivității Steel Master SRL prin achiziția de utilaje”

STEEL MASTER SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Creșterea competitivității Steel Master SRL prin achiziția de utilaje”, cod MySMIS 125901, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – 2.2.ITI.

Valoarea totală a proiectului este de 2.645.957,01 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.590.834,71 lei, respectiv valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 1.352.209,50 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este 238.625,21 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii Steel Master SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul lucrărilor de construcții de clădiri nerezidențiale complete (hale metalice, showroom-uri, proiecte industriale, proiecte comerciale) prin înființarea unei noi unități de producție.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Înființarea unei noi unități de producție în domeniul construcției de clădiri nerezidențiale complete (hale metalice, showroomuri, proiecte industriale, proiecte comerciale) prin:
  • Dotarea cu echipamente specifice activității de lucrări de construcții;
  • Achiziționarea unui program informatic necesar gestionării întregii activități a firmei;
 2. Derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității întreprinderii de a își dezvolta și menține avantajul competitiv:
  • Recertificarea sistemului de management al calității (ISO 9001)
  • Certificarea procesului de sudură confom ISO 3834-2:2006;
  • Participarea, în calitate de expozant, la un târg de profil în afara țării;
 3. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de șanse prin:
  • Angajarea unei persoane din categorii defavorizate cu „vârstă de peste 50 de ani”.

Durata de implementare a proiectului este de 38 luni: respectiv de la data 01.04.2018 până la data de 31.05.2021.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dl. Antonio-Cătălin Andreescu, Administrator STEEL MASTER SRL, cu următoarele date de contact: catalin.andreescu@steel-master.ro, tel./fax 0730857670 / 0314250890.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.