In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 562 din 23 februarie 2023

SC CORAL IMPEX SRL, punct de lucru in Municipiul Tulcea, str. Isaccei, Bl. I 6, Sc. C, Ap. 6, Tel/Fax: 0240/510059 , in baza contractului de achizitie publica de servicii nr. 43212/08.11.2021 privind serviciului public de salubrizare – activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, incheiat cu Municipiul Tulcea va informeaza ca in perioada 09 – 15.08.2023,  in functie de conditiile meteo, se va executa actiunea de:

  • dezinsectie chimica combatere larve tantari – domeniul public;

Substanta utilizata este VECTOBAC   WG substanta activa Bacillus thuringiensis, cu norma de utilizare de 1 kg / ha si face parte din grupa principală: 3, TP 18, avizata de Comisia Nationala pentru Produse Biocide.

Masuri de prim ajutor:

  • Indicatii generale: În orice  caz în care există cel mai mic dubiu, solicitaţi consult medical.
  • Contact cu ochii: Se vor spăla bine cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Dacă persistă iritaţia oculară, se va consulta un specialist.
  • Contact cu pielea: Se vor scoate imediat hainele contaminate şi se vor spăla înainte de refolosire. Pielea se va spăla imediat cu multă apă.
  • Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Dacă simptomele persistă, se va consulta un medic
  • Ingerare: Se va clăti gura. Nu induceţi niciodată vomă persoanelor inconştiente sau confuze. Se va consulta un medic. Niciodată nu se va forţa o persoană inconştientă să înghită. 

Rugam cetatenii Municipiului Tulcea:

  • sa evite zonele unde se efectueaza serviciile de dezinsectie chimica;

Crescatorii de albine sunt rugati ca in perioada efectuarii serviciilor de dezinsectie chimica sa ia toate masurile pentru protejarea familiiilor de albine, in caz contrar SC CORAL IMPEX si Primaria Municipiului Tulcea sunt absolvite de orice responsabilitate.