„Majoritatea sunt blocate din motive de ordin tehnic sau financiar”

Primarul Ştefan Ilie a prezentat în cadrul şedinţei de Consiliu Local, în linii mari, stadiul proiectelor de investiţii pe care le are în curs Primăria municipiului, declarând faptul că în mare parte acestea sunt blocate din motive care ţin de ordin tehnic sau financiar.

Unul dintre proiectele blocate pe care primarul l-a dat ca exemplu este cel de reabilitare a străzii Iuliu Maniu.

„Vă pot spune că am luat fiecare proiect în parte, iar în mare majoritate ele sunt blocate din diverse motive care ţin de ordin tehnic sau financiar. Cu mici excepţii precum câteva reabilitări de străzi cum ar fi Griviţei, proiectele sunt suspendate. De exemplu, un proiect cu finanţare locală pe strada Iuliu Maniu este blocat deoarece când s-a dat ordinul de începere a lucrărilor s-a descoperit că reţelele de canalizare sunt foarte vechi sau nu există. Constructorul a atras atenţia că nu are în contract şi schimbarea reţelelor de apă potabilă sau menajeră. Nu se pot face simple reparaţii atunci când structura terenului este afectată de lucrarea în sine, ci trebuie înlocuită în totalitate. Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic sau condiţiile contractuale nu dădeau posibilitatea de a suplimenta aceste tipuri de lucrări. Nu a existat un aviz cu condiţii din partea societăţii Aquaserv care să pună din start obligaţia autorităţii locale de a pune în proiectul tehnic şi realizarea conductelor, iar proiectul stă de aproape un an blocat”, a declarat primarul Ştefan Ilie.

În ceea ce priveşte proiectele europene, au fost executate cele care privesc promovarea funcţionarului public, pregătirea lui, modalităţi de combatere a corupţiei.

„Restul proiectelor europene contractate sunt în diferite stadii de mare întârziere. Unele dintre ele nu se vor putea realiza, deoarece în timpul execuţiei unor diferite părţi, precum studiul de fezabilitate sau proiectul tehnic, structura de urbanism a mai venit cu o erată şi a introdus un aviz de la cultură pe care l-au uitat atunci când au emis certificatul de urbanism. Acest aviz modifică soluţia şi structura proiectării tehnice, ceea ce a dus la oprirea investiţiei. Alte motive ar fi că în timpul realizării tot acestor acte premergătoare execuţiei proiectului s-a aflat că baza pe care se demara investiţia nu este intabulată şi multe alte cauze care au făcut să nu avem execuţie. Am observat o neglijenţă totală în a elabora un proiect şi fixa următorii paşi pentru a atinge scopul pentru care a fost creat. Nu s-a ţinut cont în mare majoritate de structura unei străzi în profunzime. S-au dorit proiecte fanteziste fără să se înceapă de la baza juridică a ceea ce avem în patrimoniu şi inventar. Nu există un inventar elaborat al municipiului Tulcea. Acum se lucrează la introducerea în patrimoniu şi cadastrarea unor terenuri şi imobile”, a precizat edilul.

Ştefan Ilie a informat consilierii cu privire la faptul că va prezenta un  raport complet al proiectelor de investiţii pe care le are în curs Primăria municipiului, atât din fonduri locale cât şi europene sau din alte surse de finanţare.