ASOCIATIA G.A.L MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE anunta prelungirea apelurilor de selectie pana la data de 18.12.2020 pentru masurile:

 1. M8/6B – Infiintarea unui Centru Social Multifunctional in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche
 • Alocare financiara: 200.000 euro
 • Suma maxima nerambursabila: 200.000 euro/proiect
 • Tipul sprijinului nerambursabil: Rambursarea costurilor eligibile suportate si platite efectiv; plati in avans
 • Data limita de primire a proiectelor: 18.12.2020
 • Beneficiari eligibili: Furnizori de serivicii sociale: Autoritatile publice locale; Asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate intre doua sau mai multe comune, infiintate conform legislatiei nationale in vigoare; ONG-uri din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche; GAL-ul; Parteneriate constituite intre autoritatea publica locala si un furnizor de servicii sociale
 • Punctajul minim de selectie: 25 puncte
 1. M10/6B – Pastrarea si afirmarea culturii, limbii si identitatii minoritatilor din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche
 • Alocare financiară: 65.000 euro
 • Suma maximă nerambursabilă: 65.000 euro/proiect
 • Tipul sprijinului nerambursabil: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; plati in avans
 • Data limită de primire a proiectelor: 18.12.2020
 • Beneficiari eligibili: Parteneriate/asocieri constituite in baza unui Acord de parteneriat, formate din cel putin o entitate juridica (ONG sau alta forma juridica definita conform legislatiei in vigoare) care reprezinta interesele unei minoritati din teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche si un partener din categoriile: organizatii neguvernamentale, autoritati publice locale, asociatii ale autoritatilor publice locale, cu sediile in teritoriul Muntii Macinului – Dunarea Veche
 • Punctajul minim de selecție: 30 puncte

Mentionam ca documentatia de accesare a masurilor, precum si toate  conditiile de eligibilitate si punctaj aferente solicitantilor raman neschimbate. Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisa in perioada 15.09.2020 – 18.12.2020.

Proiectele vor fi depuse la sediul G.A.L Munții Măcinului – Dunărea Veche din Com. Cerna, str. Școlii, nr. 2, de luni până vineri, între orele 10:00- 14:00.

Informații detaliate privind accesarea și implementarea proiectelor în cadrul Măsurilor sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului și anexele acestora, versiunile in vigoare la momentul lansarii apelurilor de selectie, publicate pe pagina de internet a G.A.L. Munții Măcinului – Dunărea Veche  www.galmuntiimacinului.ro sau, în versiune tiparită, la sediul GAL Munții Măcinului – Dunărea Veche din com. Cerna, str. Școlii, nr. 2.

Teritoriul eligibil GAL MUNȚII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE este format din comunele Beidaud, Carcaliu, Cerna, Ciucurova, Dăeni, Dorobanțu, Hamcearca, Horia, Izvoarele, Nalbant, Ostrov, Peceneaga, Stejaru, Topolog, Turcoaia și Valea Teilor.

Datele de contact ale Asociatiei GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE,
unde pot fi obtinute informatii suplimentare sunt:

Adresa: com. CERNA, Str. Scolii nr. 2, judetul Tulcea
E-mail: office@aspir-leader.ro, office@galmuntiimacinului.ro
Tel./Fax: 0374.088.605
Tel. mobil: 0746.290.266, 0742.246.828, 0742.246.827