Cea de-a patra carte a epigramistului tulcean Mihai Moleşag se intitulează ,,Belciugul lui Gheorghe” şi a apărut în ultima parte a anului de-abia încheiat la editura PIM din Iaşi.

Subintitulat ,,Texte amuzante”, volumul se încheagă în primul rând din epigrame asezonate cu schiţe umoristice şi pamflete, publicate în urmă cu 16 ani în presa locală, dar valabile şi astăzi prin temele şi motivele etern-umane abordate.

Cartea se deschide cu un portret al autorului realizat de celebrul caricaturist Ştefan Popa Popa’s şi cu un cuvânt înainte numit ,,Belciuge cu cârlig”, semnat de Cornel Udrea, scriitor, umorist, dramaturg şi om de radio clujean în care se spune că de multă vreme ,,Mihai Moleşag este un nume de referinţă în epigrama românească” şi că deşi nu este genul de artist vocal – gălăgios, ,,catrenele sale reţin atenţia, se insinuează în conştiinţa afectivă şi efectivă”.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA