Numărul de elevi dintr-o clasă de liceu se va reduce de la 28 la 24 sau 26 de elevi, în funcţie de filieră, potrivit unui ordin semnat joi seară de ministrul Educaţiei. În baza acestor criterii va fi formată cifra de şcolarizare pentru anul şcolar următor.

În judeţul Tulcea, nu mai puţin de 15 clase de a IX-a urmau să fie desfiinţate în anul şcolar 2021-2022, dar potrivit noului ordin vor dispărea mai puţine clase.

„Această hotărâre va avea un impact pozitiv. Vor fi mai puţine clase care vor dispărea, dar acum nu pot da prea multe detalii. Trebuie să ne întâlnim în week-end pentru a putea lua o decizie până săptămâna viitoare”, ne-a declarat inspectorul şcolar general, Viorica Pavel.

Potrivit ordinului, numărul elevilor în clasă se va reduce de la 28 la 24 pentru filiera tehnologică şi învăţământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocaţională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învăţământul liceal de artă, de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

Inspectoratele şcolare vor transmite pana la data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educaţiei proiectele planurilor de şcolarizare revizuite conform noilor reglementari, în vederea fundamentării cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat.

Proteste la Măcin

Câte o clasă se va desfiinţa şi la cele două unităţi şcolare cu ciclu liceal din Măcin. După  revolta de la Liceul Murgoci, protestele au început şi la Liceului Tehnologic Măcin, singura instituţie şcolară care oferă educaţie în profil tehnic pe o rază de 80 km.

„Profesorii  Liceului Tehnologic Măcin au aflat în cadrul şedinţei Consiliului Profesoral din 21.01.2021 că, în urma analizei proiectului Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2021 – 2022, Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea nu aprobă singura clasă de liceu propusă pentru învăţământul de zi – a IX-a – domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”, se arată într-o petiţie.

Nemulţumirea cadrelor didactice faţă de această hotărâre este evidentă în condiţiile în care spun ei că: numărul de elevi de clasa a VIII-a înscrişi în anul şcolar 2020-2021(196) în zona Măcin permite înfiinţarea a 7 clase de a IX-a; au fost propuse 3 clase de către Liceul Tehnologic Măcin: una de liceu – domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, una de învăţământ profesional şi una de învăţământ dual; sunt singura instituţie şcolară care oferă educaţie în profil tehnic pe o rază de 80 km şi nici în anii anteriori (2019-2020, 2020-2021) nu au fost aprobate clase de-a IX-a liceu, zi; Liceul Tehnologic Măcin are în desfăşurare proiectul ROSE, proiect care se adresează elevilor de liceu şi care are ca obiectiv principal re-ducerea abandonului şcolar şi a absenteismului; suspectează nerespectarea PRAI al Regiunii de Dezvoltare Sud – Est 2016-2025 şi PLAI TULCEA 2019-2025 – care prevede „Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională, având ca ţinte strategice: a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020″, respectiv ponderea de 10% recomandată pentru domeniul Construcţii, instalaţii şi lucrări publice.

„Am studiat în acest liceu şi nu sunt de acord cu desfiinţarea claselor. Educaţia se duce de râpă. Aici am devenit adult. M-am născut şi am crescut în Măcin, acolo am început să mă formez ca om şi îmi doresc ca oraşul să se dezvolte. Liceul Tehnologic din Măcin a crescut foarte mult în ultimul timp iar copiii din Măcin şi împrejurimi au dreptul să opteze şi pentru meseriile pe care şi le doresc. Avem nevoie şi de oameni calificaţi pentru diverse meserii. Ştiu ce colectiv minunat este la Liceul Tehnologic Măcin şi ştiu ce rezultate au obţinut elevii de-a lungul multor generaţii. Elevi care astăzi sunt întreţinători de familii frumoase şi cu realizări! Succes! Nu desfiinţării clasei!”, a transmis un semnatar al petiţiei.