Comunicat de presă

Data: 03 MARTIE 2021

LANSAREA PROIECTULUI
“ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII CIVILE”


BAUMANN ACTIV SRL, în calitate de beneficiar, implementează proiectul: ”ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII CIVILE” cu COD SMIS 125917, finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC.

Valoare totală a proiectului: 3,384,988.32 lei, sumă nerambursabilă 2,015,726.80 lei din care finanțare nerambursabilă 2.015.726,80 lei.

Autoritatea de Management este MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabilă a SC Baumann Activ S.R.L. prin achiziția de utilaje performante, corespunzătoare ultimelor norme de mediu, în scopul diversificarii activității și intrării pe piețe noi, interne si internaționale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea profităbilității firmei prin diversificarea activității prin intrarea pe piața costrucțiilor de locuințe si structuri de turism din zona Dobrogei. Acest obiectiv se realizeaza în contextul unei rentabilități sporite a acestor tipuri de lucrări.
  2. Optimizarea fluxurilor tehnologice în scopul îmbunătățirii condițiilor de mediu și a creșterii eficienței. Optimizarea fluxurilor tehnologice se realizează atât prin achiziția unor echipamente de ultimă generație, eficiente energetic, cât și prin informatizarea proceselor din cadrul firmei.
  3. Promovarea activității pentru atragerea de clienți din afara țării. Argumentele principale vor fi: existența unei baze materiale și umane similare cu cele din țarile mai dezvoltate din Europa, îndeplinirea standardelor de calitate ISO, acoperirea unei game extinse de lucrări și preț mai mic decât în alte țări.

Durata de implementare a proiectului este 46 luni, respectiv între 01.07.2018 și 30.04.2022.
Informații suplimentare se pot obține la: Cristian Claudiu Anton, tel: 0721298500, e-mail: cristiantonmail@gmail.com.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.