Data: 30.03.2021

ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT – „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, SECTORUL ALIMENTELOR CONGELATE / CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A EFICIENȚEI ECONOMICE INOVÂND PROCESELE DE CONSERVARE PRIN FRIG ARTIFICIAL”, Cod SMIS 2014+:121117

În luna martie 2021 a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul intitulat „Creșterea capacității de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor în industria alimentară, sectorul alimentelor congelate / creșterea eficienței energetice și a eficienței economice inovând procesele de conservare prin frig artificial”, Cod SMIS 2014+:121117, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1b – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor- pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Obiectiv Specific: 1.3 Creșterea investițiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.

Rezumatul proiectului / rezultate prevăzute

  • Obiectivul general al proiectului este implementarea unor noi servicii pe piața prestațiilor de depozitare la temperatură controlată a alimentelor congelate.
  • Obiectivului general al proiectului îi sunt asociate patru obiective specifice:
    1. extinderea departamentului de cercetare-dezvoltare-inovare al Lidas SRL;
    2. perfectarea prin cercetare-dezvoltare a unei tehnologii inovative în frigotehnica alimentară;
    3. introducerea în producție a rezultatelor obținute din cercetare – dezvoltare;
    4. diseminarea rezultatelor proiectului.

Se așteaptă ca proiectul să aibă ca rezultat implementarea în piață a unor noi servicii în baza unei tehnologii superioare în frigotehnica alimentară – dezvoltarea economică în regiunea Deltei Dunării – Zona de Investiții Teritoriale Integrate.

Beneficiar: Lidas SRL.
Valoarea totală a proiectului: 44.637.542,45 lei; valoarea cheltuielilor eligibile este de 37.317.159,98 lei iar suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate fiind de maximum 22.499.991,75 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 19.124.992,99 lei.
Durata proiectului: 34 luni, respectiv de la 18.03.2021 până la 30.12.2023.
Locul de implementare: localitatea Mineri, localitatea Cataloi, județul Tulcea.
Date de contact: office@lidas.ro

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020