Administraţia locală a pus în dezbatere publică un nou regulament privind îmbunătăţirea activităţii de gospodărire, protecţia mediului, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Tulcea.

Potrivit proiectului de regulament, asociaţiile de proprietari din Tulcea, precum şi persoanele fizice şi juridice care au în posesie spaţii verzi, vor fi obligate pe viitor să le întreţină, în baza legislaţiei privind protecţia mediului.

„Să asigure curăţenia spaţiilor verzi existente din dreptul imobilelor pe care le deţin sau le folosesc. Perimetrul aflat în întreţinerea asociaţiilor de proprietari sau operatori economici, îl reprezintă suprafaţa de spaţiu verde tangentă imobilului aflat în proprietatea sau în folosinţa acestora până la intersecţia cu un trotuar, alee, stradă. Limita de demarcaţie o reprezintă jumătatea distanţei dintre blocuri sau imobile aparţinând unor asociaţii diferite sau operatori economici”, se arată în proiect.

Nerespectarea acestor obligaţii se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 1.500 de lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 de lei la 2.500 de lei pentru persoane juridice.

Intenţia municipalităţii este ca noul regulament să fie discutat în Consiliul Local în şedinţa de la sfârşitul lunii iulie.