Faleza Dunării din municipiul Tulcea va purta numele multiplului campion olimpic şi mondial la canoe Ivan Patzaichin, două  proiecte de hotărâre în acest sens, iniţiate de primarul Ştefan Ilie şi preşedintele Consiliului Judeţean Horia Teodorescu, urmând a fi supus votului consilierilor locali, respectiv judeţeni, în şedinţele ordinare programate luna aceasta.

Primăria Tulcea a solicitat luna aceasta  Consiliului Judeţean, instituţie care administrează faleza Dunării în perioada lucrărilor de reparaţie a acesteia, să atribuie numele multiplului campion Ivan Patzaichin zonei de promenadă, autorităţile judeţene fiind de acord cu această iniţiativă.

„Am propus, în calitate de Primar al Municipiului Tulcea,  domnului  Preşedinte, domnilor vicepreşedinţi şi doamnelor şi domnilor consilieri ai Consiliului Judeţean Tulcea, elaborarea unui proiect de hotărâre, iniţiat  de către  toţi  consilierii judeţeni,  pentru  atribuirea  denumirii  falezei oraşului  în  <<Faleza Ivan Patzaichin>>”, se arată în proiectul de hotărâre de iniţiat de primarul Ştefan Ilie.

Şi iată că solicitarea a fost acceptată.

„Faţă de cele arătate, având în vedere Nota de fundamentare nr. 14903 / 20.09 / 2021 pentru iniţierea unui proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii <<Ivan Patzaichin>> pentru obiectivul de interes judeţean Faleza Tulcea, înaintată de Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Consilierii judeţeni şi văzând corespondenţa cu familia marelui campion şi Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23, considerăm oportun şi necesar şi propunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii <<Ivan Patzaichin>> pentru obiectivul de interes judeţean Faleza Tulcea”, se arată  în proiectul de hotărâre de iniţiat de preşedintele CJ Horia Teodorescu.

Iniţiativa a fost apreciată şi de către fiica acestuia, Ivona Patzaichin şi de către Asociaţia Ivan Patzaichin – Mila 23, printr-o adresă înregistrată la Primăria Tulcea, asigurând că vor sprijini orice iniţiative ce duc mai departe proiecte urbanistice sau de dezvoltare locală în beneficiul municipiului Tulcea şi al Deltei Dunării.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA.