Primăria Tulcea a anunţat ieri că au fost efectuate măsurătorile în teren pentru elaborarea documentaţiei tehnice necesare extinderii reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale pentru zeci de străzi din municipiu.

Este vorba de măsurători în teren pentru elaborarea studiului geotehnic şi topografic, dar şi de demersuri pentru scoaterea la licitaţie a  serviciilor de elaborare a temei de proiectare.

„Este în lucru documentaţia pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii de elaborare temă de proiectare, Studiu de Fezabilitate şi documentaţii pentru avize/ acorduri conform certificatului de urbanism, în vederea realizării obiectivului de investiţii <<Extindere reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale în municipiul Tulcea, Judeţul Tulcea>>”, informează Primăria Tulcea.

Proiectul de extindere a reţelei de gaze naturale a fost iniţiat de Primăria Tulcea în decursul acestui an.

„Pentru finanţarea proiectului, se încearcă obţinerea de fonduri europene, deşi, dată fiind natura relaţiei contractuale cu Tulcea Gaz S.A., municipalitatea nu este avantajată pentru a deveni beneficiar eligibil. În cazul în care finanţarea europeană nu va fi posibilă, proiectul va fi implementat gradual, din bugetul local, în colaborare cu Tulcea Gaz S.A.”, se arată în comunicatul Primăriei.

Reţeaua de gaze naturale se va extinde pe zeci de străzi care însumează o lungime de 37,646 km. Este vorba de străzile: Elizeului, Dianei, Grădinarilor, Eternităţii, Isaccei, Iasomiei, Timişoarei, Milcov, Mistreţi, Costache Negruzzi, Malcoci, George Georgescu, Panait Cerna, Sofia Nădejde, Jupiter, Constantin Brătescu, Lacului, Orizontului, Grădinarilor, Fraţilor, Radu Negru, Brizei, Urzicii, Bogdan Vodă, Amurgului, Maramureş, Miron Costin, Plugarilor, Heracleea, Teiului, Timpuri Noi, Ion Creangă, Traian Vuia, Salcâmilor, Transformatorului, Mănăstirii, Ferigei, Cavalului, Răsăritului, Aurel Vlaicu, Taras Sevcenko, Pictor Andreescu, Aleea Cimbrişor, Lalelelor, Aleea Crinului, Crăiţelor, Bujorului, Aleea Spicului, Brânduşei, Năframei, Granitului, Mentei, Intrarea Viorelelor, Intrarea Toporaşi, Cimbrului, Fortunei, Rândunicii, Flamingo, Meteor, Macului, Colinei, Aleea Liliacului, Căruţaşilor, Istria, Narciselor, Aleea Zagăn, Aleea Ilgani, Intrarea Mălinului, Lăstunului, Dobrogei, Dorobanţi, Văcărescu, Aleea Văcărescu, Străbună, Soarelui, Rondă, Surorilor, Brumărel, Berzei, Seminţelor, Nufărului, Cotită, Prelungirea Taberei, Aleea Taberei, Intrarea Taberei, Intrarea Taberei Impas, Combustibilului, Energiei, Prislav, Veseliei, Alexandru cel Bun, Impasului, Gloriei, Deltei, Ovidiu, Intrarea Şoimului, Independenţei, Intrarea Alexandru cel Bun, Pescarilor, nr. 1-10, Intrarea Urzicii, Carierei, Intrarea Heracleea, Aleea Miron Costin, Nalbelor (Lotusului), Intrarea Prislav I, Intrarea Prislav II, Argilei, Aleea Prislav.

În luna iulie a acestui an Primăria Tulcea a încheiat două contracte, unul pentru elaborarea studiului geotehnic şi unul pentru elaborarea studiului topografic. Ambele au o durată de 6 luni de la data semnării.

În anul 2019 s-au înregistrat 292 de cereri de racordare la sistemul de distribuţie, pentru branşamente.

Comparativ, în perioada aplicării ordinului ANRE nr. 178/2020, respectiv 14.10.2020-17.03.2021, s-au înregistrat 557 de cereri de racordare la sistemul de distribuţie, pentru extinderi de conducte şi branşamente.