Consiliul Judeţean devine partener al Direcţiei Generale Anticorupţie, după ce ieri consilierii au votat un proiect de hotărâre ce prevede cofinanţarea necesară într-un proiect de prevenire a corupţiei.

Este vorba despre proiectul ,,Extinderea şi îmbunătăţirea modalităţilor de prevenire a corupţiei la nivelul UAT – Judeţul Tulcea” ce va fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).

Valoarea alocată unităţii administrativ teritoriale prin Consiliul Judeţean Tulcea în cadrul proiectului este de 339.718,67 lei.

 „Se aprobă cofinanţarea proiectului din bugetul propriu al Judeţului Tulcea cu suma de 6.794,37 (T.V.A inclus), reprezentând 2% din costurile totale eligibile necesare implementării proiectului”, se arată în proiect.

Printre principalele activităţi propuse a se derula în cadrul proiectului se află realizarea unui ghid bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, adresat atât instituţiilor publice din care provine grupul ţintă, cât şi cetăţenilor şi revizuirea procedurilor la nivelul UAT Judeţul Tulcea.

Proiectul mai prevede „realizarea de campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupţie, dar şi perfecţionarea personalului din administraţia publică locală în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei”.

Obiectivul general al POCA 2014-2020 îl constituie crearea unei administraţii publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiţii şi reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Durata proiectului este de 16 luni de la data semnării contractului de finanţare.