Primăria municipiului Tulcea va scoate la licitaţie, în luna martie, procedura de atribuire a noului contract de delegare a serviciului de iluminat public.

Compania care gestionează în prezent serviciul de iluminat public din municipiu este Flash Lighting.

În acest sens, consilierii locali au votat joi un proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public încheiat între municipiul Tulcea şi societatea Flash Lighting Services SA.

Proiectul a fost adoptat împreună cu un amendament care prevede prelungirea contractului actual de la data de 22 aprilie 2022, dar nu mai mult de şase luni. Măsura a fost necesară pentru stoparea prelungirii contractului, procedură care a mai fost realizată în ultimul timp.

Primarul Ştefan Ilie a prezentat motivele pentru care licitaţia nu a putut avea loc până în prezent. Este vorba de mai multe erori în caietul de sarcini întocmit de societate.

,,În caietul de sarcini care era pregătit de către societatea ce a avut anumite termene de predare, am observat foarte multe erori care m-au obligat să opresc această licitaţie şi să încerc să aduc corecturi caietului de sarcini. Am identificat erori tehnice, iar caracteristicile tehnice de iluminat nu erau corelate cu clasa tehnică a străzilor, adică puneam pe o stradă mare corpuri de iluminat mici. Aceste lucruri se puteau regla în timpul execuţiei, dar am fi putut să nu beneficiem de înţelegerea celui care a licitat şi intram în nişte conflicte care nu îşi aveau rostul. De asemenea, nu erau trecute termenele de realizare a investiţiilor, ceea ce este foarte important într-un contract de o asemenea anvergură. Nu erau trecute termenele pentru menţinerea mentenanţei, lipseau corelări între acest contract şi cel pe care îl avem pe fonduri de iluminat şi nu ne doream să fie trecute străzile care se fac în contractul ce se află acum în proiectare şi execuţie. Nu erau prinse extinderile pe care le cerusem în zonele unde au fost garaje şi unde se fac parcări şi care trebuiau iluminate, nu erau corpuri şi stâlpi la punctele de acces către deşeuri. S-a lucrat la acest caiet de sarcini şi a fost dat pe data de 15 noiembrie la verificat şi de atunci purtăm discuţii cu societatea care se ocupă. Ni s-a promis că în timpul săptămânii viitoare vom avea varianta corectată. Eu cred că în luna martie vom putea scoate la licitaţie caietul de sarcini”, a declarat primarul Ştefan Ilie.

Contractul de iluminat a fost încheiat iniţial la data de 24 august 2006, pentru o durată de 10 ani, fiind prelungit prin act adiţional, pentru o perioadă de 5 ani, durata contractului de concesiune fiind de un total de 15 ani, respectiv până la data de 24 august 2021. Acesta a mai fost prelungit până la data de 24 februarie 2022.

Primăria Tulcea are în derulare şi un proiect de moderni-zare a iluminatului public în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 prin care se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu cele cu LED pe 208 străzi din municipiu.

Investiţia prevede modernizarea sistemului de iluminat public pe străzile Corneliu Gavrilov, Mica şi Viitorului, prin construirea unei reţele noi, pe acelaşi amplasament, cu linie electrică subterană, stâlpi noi şi corpuri cu LED, acestea fiind dotate cu module de telegestiune ce se vor integra în soluţia de telegestiune, înlocuire corpuri de iluminat pe cele 208 străzi din municipiul Tulcea.

Prin implementarea investiţiei se urmăreşte creşterea eficienţei energetice prin modernizarea sistemului de iluminat public, scăderea consumului anual de energie electrică, cu peste 50%, faţă de sistemele clasice de iluminat, ce utilizează surse de lumină tip HID, scăderea anuală, cu peste 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră, pe întreaga durată de viaţă a sistemului de iluminat.