Claudia Frandeş, PNL: „Este un proiect de buget echilibrat care are în vedere investiţii foarte importante”

Reprezentanta grupului politic PNL din Consiliul Local, Claudia Frandeş, consideră că proiectul bugetului municipiului  pe anul 2022 este unul echilibrat care prevede investiţii importante la nivel local.

„Este un proiect de buget echilibrat care are în vedere investiţii foarte importante, mai ales în învăţământ unde se alocă fonduri pentru studii de fezabilitate pentru şcoli şi grădiniţe. Un alt capitol din proiect are în vedere studii pentru creşe, inclusiv planuri urbanistice zonale pentru construirea unora noi în cartierul E3 şi Lotizare, şi mai ales studii, studii de fezabilitate, carte funciară şi plan urbanistic zonal pentru un centru de îngrijire persoane vârstnice. De asemenea, avem un plan urbanistic zonal pentru Parcul Victoria, printre altele. Un capitol foarte important sunt investiţiile din fonduri nerambursabile postaderare care au în vedere lucrările de continuare a modernizării sediului Primăriei, dar şi lucrări noi, precum centre transfrontaliere, modernizare infrastructuri unităţi de învăţământ, sistem de iluminat, şi eficientizare energetică blocuri de locuinţe”, ne-a declarat consilierul local PNL, Claudia Frandeş.

Claudia Frandeş spune că printre cele mai importante lucrări prevăzute în buget sunt cele privind sistemul de preluare a apelor pluviale.

„Capitolul 70.02. din proiect este poate cel mai important, deoarece prevede lucrările în continuare pentru preluarea apelor pluviale şi lucrări noi care implică reabilitări energetice şi dezafectare stâlpi. Sunt prevăzute fonduri pentru studii şi studii de fezabilitate pentru un număr de 40 de obiective, de la amenajare parc industrial, la adăpost animale fără stăpân, de la parc fotovoltaic municipiul Tulcea la reabilitare imobil strada 14 Noiembrie, de la expertizarea tehnică a blocurilor C3B şi C3C, la reţea inteligentă de distribuţie gaze naturale. La fel de importante sunt cheltuielile prevăzute pentru protecţia mediului (management deşeuri), lucrări de construire piaţă pe strada 1848 şi lucrări pentru sisteme rutiere şi planuri urbanistice zonale  pentru parcări”, a precizat Claudia Frandeş.

Primăria Tulcea are un buget pe anul 2022 de circa 300 milioane de lei, din care un buget pentru investiţii de aproximativ 135 milioane de lei.

Proiectul de venituri şi cheltuieli al municipiului Tulcea pe anul în curs, aflat în perioada de dezbatere publică până pe 31 ianuarie, are o valoare totală de 300.513.000 lei, adică aproximativ 60 milioane de euro, din care suma de 135.798.000, respectiv 45,19% din buget, este alocată investiţiilor şi diferenţa de 164.715.000 lei, respectiv 54,81% din buget, fiind alocată cheltuielilor operaţionale de funcţionare, reabilitare străzi, întreţinere şi modernizare zone verzi.

La dezbaterea publică, care va avea loc astăzi în Sala de şedinţe a Primăriei Tulcea, sunt invitate să participe atât persoane fizice şi  juridice, organizaţii ale societăţii civile, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, etc.  Timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 10 minute pe participant.