Municipiul Tulcea a intrat în competiţia europeană pentru a deveni unul din cele 100 de oraşe inteligente şi neutre din punct de vedere climatic. Cererea pentru includerea în cadrul programului Comisiei Europene „Mission on 100 Climate-neutral Cities by 2030″ a fost depusă pe 28 ianuarie, alături de o documentaţie complexă care susţine statutul de oraş verde şi smart city pentru Tulcea.

Cele 100 de oraşe desemnate vor primi sprijin pentru accesarea de fonduri, asistenţă tehnică şi financiară, promovare în perspectiva unor investiţii private şi vor fi incluse într-o reţea de autorităţi locale regionale şi naţionale care vor sprijini tranziţia oraşelor către neutralitate climatică.

„Îmi doresc ca Tulcea să devină unul din cele 100 de oraşe selectate, în baza argumentelor prezentate Comisiei Europene, din cadrul aplicaţiei depuse. A deveni unul dintre oraşele  verzi ale Europei este atât o oportunitate, cât şi un angajament pe care trebuie să ni-l însuşim împreună. Am decis să intrăm în această competiţie pentru că lumea are nevoie de exemple funcţionale care să confirme că e posibilă realizarea unei transformări rapide”, a declarat primarul Ştefan Ilie.

Oraşele selectate vor acţiona ca centre de experimentare şi inovare care să le permită tuturor oraşelor europene să le urmeze exemplul până în anul 2050.

„Vrem să fim selectaţi în această reţea şi pentru această chestiune am depus, pe 28 ianuarie, o scrisoare de intenţie către Comisia Europeană în care am explicat ce am făcut de-a lungul timpului, unul dintre criteriile de eligibilitate fiind să facem parte şi noi din nişte organizaţii de Green City Accord şi Convenţia  Primarilor. Pentru a fi în categoria acestor oraşe trebuie să avem nişte indicatori favorabili la majoritatea factorilor de mediu, apă, aer sol, biodiversitate, managementul deşeurilor”, a explicat Gabriela Zuca, consilier superior în cadrul Compartimentului de Mediu al Primăriei Tulcea.

După ce va deveni un oraş inteligent şi neutru din punct de vedere climatic, Tulcea va avea o aderenţă mai mare la turism, susţin specialiştii.

„Lucrăm la un plan de acţiune privind energia durabilă şi clima în care încercăm să devenim cât mai eficienţi din punct de vedere energetic, respectiv până în anul 2030 să reducem cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră cu până la 40%, aşa cum şi-a fixat drept ţintă Comisia Europeană, iar până în 2050, care e un orizont de timp îndelungat, să devenim neutri din punct de vedere al emisiilor. Pentru acest plan s-a semnat contractul şi este realizat de o firmă împreună cu Primăria. Trebuie să îl facem în decurs de 2 ani de la semnarea Convenţiei Primarilor. După ce Tulcea va deveni un astfel de oraş, vom avea un mediu mai curat şi mai sănătos pentru populaţie, emisii mai puţine, economii de resurse, dar şi o vizibilitate mai mare. Un oraş care este curat are şi o aderenţă mai mare la turism”, a menţionat consilierul superior Gabriela Zuca.

Printre argumentele prezentate în cererea de exprimare a interesului, care ar putea contribui, speră administraţia locală, la selectarea municipiului în rândul celor 100 de oraşe europene, se numără faptul că Tulcea este semnatară a Convenţiei Primarilor pentru climă şi energie a Comisiei Europene, iar din aprilie 2021 se află printre cele 5 oraşe din România care au aderat la Green City Accord, o altă iniţiativă a Comisiei Europene care încurajează dezvoltarea proiectelor verzi.

Acest program a fost iniţiat de Comisia Europeană în contextul în care în prezent oraşele produc peste 70 la sută din emisiile globale de CO2 şi peste 65 la sută din consumul global de energie.