Prefectura Tulcea a răspuns solicitării Primăriei municipiului de a emite un punct de vedere privind un nou proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcări publice cu plată şi de reşedinţă.

În adresa semnată de prefectul Alexandru Dan Munteanu sunt menţionate mai multe prevederi considerate echivoce, dar şi anumite lacune.

Primăria municipiului Tulcea a pus în dezbatere publică, un nou Regulament de organizare şi funcţionare a sistemului de parcări publice cu plată şi de reşedinţă, după ce documentul iniţial a fost suspendat ca urmare a atacării în contencios-administrativ de Prefectură.

Ca măsură de precauţie Primăria Tulcea a solicitat un punct de vedere Prefecturii judeţului, care la rândul său a transmis un răspuns ce conţine mai multe recomandări de tehnică legislativă.

Posesorul abonamentului de parcare nu trebuie transformat în contravenient

Referindu-se la situaţiile în care un cetăţean ce deţine abonament de parcare îşi găseşte locul ocupat de un alt autoturism, Prefectura atrage atenţia asupra faptului că acesta poate fi determinat să ocupe un alt loc şi ca atare poate deveni contravenient.

„Referitor la modalitatea de soluţionare a situaţiilor în care posesorul abonamentului de parcare găseşte locul său de parcare ocupat, în ipoteza descrisă de art. 27 alin (6) din Regulament, nu sunt prevăzute reglementări precise cu privire la termenul în care are loc ridicarea autovehiculului respectiv. Într-un asemenea caz, în situaţia în care măsura de eliberare a locului de parcare nu are loc într-un termen rezonabil, datorită unor situaţii obiective, va determina transformarea posesorului abonamentului de parcare în contravenient, acesta fiind nevoit să ocupe un loc de parcare liber, care nu îi aparţine”, se arată în adresa emisă de Prefectura Tulcea în data de 13 mai 2022, către Primăria municipiului Tulcea şi Direcţia Administraţie Publică Locală.

Precizări se mai fac şi în cazul  în care este imposibilă parcarea autoturismului în interiorul anumitor curţi.

„În ceea ce priveşte condiţiile pentru a putea obţine un loc de parcare în zonele de reşedinţă, interdicţia prevăzută în cuprinsul art. 27 alin. (1) lit. f) teza a doua din Regulament, referitoare la deţinerea unei curţi, are caracter echivoc în măsura în care nu este completată cu alte prevederi legislative complementare, motivat de faptul că pot exista raţiuni obiective, întemeiate, care să facă imposibilă parcarea autoturismului în interiorul anumitor curţi, cum ar fi, cu titlu de exemplu, deschiderea frontului stradal, configuraţia terenului, etc.”, se mai arată în adresa Prefecturii.

Referitor la modalitatea de achitare a tarifului pentru parcările publice cu plată, Prefectura Tulcea apreciază că  „ar trebui precizat explicit inclusiv numărul de telefon alocat acestei operaţiuni, iar cu privire la aplicaţia <<Tulcea Parking>>, ar trebui să se menţioneze sistemele de operare cu care aceasta este compatibilă (Android, Apple iOS, Windows Mobile, etc.) şi de asemenea, aceasta trebuie să fie funcţională la momentul intrării în vigoare a Regulamentului”.

De asemenea, în situaţiile în care se pierde valabilitatea abonamentului de parcare restituirea sumei de bani aferente perioadei rămase ar trebui să se realizeze din oficiu şi nu doar la cerere.

„În ceea ce priveşte ultima teză din cuprinsul alin. (3) al art. 34, apreciem că restituirea sumei de bani aferente perioadei rămase, în cazul intervenirii modificărilor care au ca şi consecinţă pierderea valabilităţii abonamentului, ar trebui să se realizeze din oficiu şi nu doar la cerere, pentru diferenţa încasată nemaifiind oferit în contrapartidă niciun serviciu pentru perioada de timp rămasă. Pentru acelaşi raţionament descris anterior, şi în cazul incidenţei art. 35 lit. e) din Regulament, restituirea contravalorii tarifelor ar trebui să se efectueze tot din oficiu şi nu la cerere”, susţine Prefectura.

Regulamentul parcărilor publice din municipiu s-a aflat în dezbatere publică până la data de 2 mai, în această perioadă având loc întâlniri cu publicul.