Unii proprietari de terenuri din municipiu preferă ca Primăria Tulcea prin societatea de Servicii Publice să le igienizeze spaţiile şi să achite contravaloarea serviciilor.

Declaraţia a fost făcută de primarul Ştefan Ilie, marţi, în cadrul şedinţei de Consiliu Local, pe parcursul căreia a fost aprobat un proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru prestarea de către Direcţia Întreţinere şi Administrare Patrimoniu Tulcea a serviciilor de igienizare la imobilele aparţinând domeniului public al municipiului.

„Săptămânal, eu solicit un raport al activităţilor de igienizare, având în vedere procedura pe care am realizat-o cu privire la terenurile proprietate privată sau publică a altor persoane sau entităţi în afară de cele din patrimoniul municipiului. La momentul actual avem 64 de terenuri care se află atât în intravilanul cât şi în extravilanul oraşului, iar circa 43 dintre ele au fost până acum igienizate chiar de către proprietari. Unii au făcut acest lucru la primul contact cu reprezentanţii comisiei noastre, alţii în urma amenzilor. Cei care nu s-au conformat nici atunci când au fost avertizaţi sau au primit amendă, o mare parte dintre ei şi-au dat acordul pentru ca Serviciile Publice să le realizeze pe cheltuiala lor curăţenia”, a declarat primarul Ştefan Ilie.

Proprietarii sau deţinătorii legali au obligaţia de a întreţine imobilele, terenurile, incintele, curţile şi împrejmuirile acestora, instalaţiile aferente, locurile de depozitare aflate pe proprietate, căile de acces şi rigolele aferente.

În cazul nerespectării acestor măsuri, autorităţile publice locale pot declanşa acţiunea de curăţare şi igienizare pe cheltuiala proprietarilor.

„A mai rămas o mică parte din ei. Ştiu că unora le este greu pentru că au suprafeţe mari de teren pe care le-au neglijat, mai ales la marginea localităţilor, unde şi unii şi alţii au pus tone de deşeuri. Foarte puţine sunt cazurile când emitem dispoziţii pentru a apuca să acţionăm în instanţă pentru a le face curăţenie pe banii lor. Oamenii au început să se obişnuiască cu această procedură. Sperăm ca în timp să devină o deprindere acest lucru, ca atunci când ai un teren să îl menţii curat”, a spus primarul Ştefan Ilie.

Contravaloarea serviciilor  trebuie achitată în termen de 10 zile de la primirea notificării de plată, în caz contrar recuperarea cheltuielilor se va face pe cale de instanţă judecătorească, prin punerea în executare silită la Serviciul Taxe şi Impozite.