Începând cu data de 21 septembrie, Primăria Tulcea demarează o nouă etapă de licitaţie online pentru locurile de parcare rezidenţiale. Astfel, în perioada 21 septembrie ora 16.30 – 28 septembrie ora 16.30, tulcenii care locuiesc pe străzile Meduzei, Barajului, 1848 între I.S.U şi sens giratoriu Kaufland, dar şi aleile Meduzei şi Cristina vor putea depune solicitări online pentru atribuirea directă sau prin licitaţie a unui loc de parcare de reşedinţă pe unitate locativă.

„Menţionăm faptul că vor fi luate în considerare doar cererile depuse în perioada 21 septembrie ora 16.30 – 28 septembrie ora 16.30! Preţul de pornire a licitaţiei este de 150 lei inclusiv TVA. Sub acest nivel nicio ofertă nu va putea fi acceptată. Pasul de licitaţie va fi de minim 10 lei”, informează Primăria Tulcea.

Pentru a putea obţine un loc de parcare în zonele de reşedinţă prin oricare dintre cele două modalităţi de atribuire, solicitanţii trebuie să nu figureze cu datorii la bugetul local, cu excepţia situaţiilor în care acestea fac obiectul unor litigii, iar executarea a fost suspendată.

De asemenea, solicitanţii nu trebuie să deţină garaj sau loc de parcare pe unitatea locativă în perimetrul locului de parcare pe care-l licitează.

Persoanele cu handicap grav/accentuat sau reprezentanţii lor legali care dovedesc cu documente faptul că deţin în proprietate/utilizare un autoturism au prioritate în atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă şi pot depune documentele necesare la Biroul Parcări din cadrul DIAP Tulcea până la data de 20 septembrie.

Solicitările pot fi depuse online pe site-ul https://parcari.primariatulcea.ro/ sau la Biroul Parcări din cadrul DIAP Tulcea.

Persoanele validate şi declarate câştigătoare în urma participării la licitaţia online sau atribuire directă vor primi un e-mail de confirmare, după care vor trebui să achite contravaloarea licitaţiei şi/sau tariful anual în termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării.