Primăria Tulcea îşi exprimă intenţia de participare la programul privind casarea autovehiculelor uzate, potrivit unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

Astfel, proprietarii de maşini ar urma să caseze autovehiculul vechi în schimbul unei sume de 3.000 de lei, din care jumătate va fi suportată din bugetul AFM şi jumătate din bugetul local, fără a fi condiţionată casarea de achiziţia unui autovehicul nou.

Cei interesaţi se vor putea înscrie în program ulterior semnării contractului de finanţare dintre UAT Municipiul Tulcea şi Administraţia Fondului pentru Mediu.

Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte mai multe condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare.

Acesta trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului Tulcea, să deţină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani care se află în evidenţele fiscale ale municipiului şi să nu fie înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local.

De asemenea, este considerat eligibil autovehiculul care este înregistrat în evidenţele fiscale ale municipiului Tulcea, iar la data participării în program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei cu norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară.