Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România a premiat proiectul „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul vechi din Sulina”, proiect implementat de Consiliul Judeţean.

Jubileul Trienalei Naţionale de Restaurare 2022 – Ediţia a IX-a a avut loc săptămâna trecută, la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti.

Premiul „Monumente din mediul urban şi rural – Construcţii civile” a fost acordat antreprenorului pentru proiectul „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul vechi din Sulina”.

Acest proiect este implementat de Consiliul Judeţean Tulcea, cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1: „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” – zona ITI DD. Obiectivul general al proiectului cu titlul „Punerea în valoare a potenţialului istoric prin restaurarea şi conservarea obiectivului Farul Vechi Sulina, judeţul Tulcea” este conservarea, protejarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din judeţul Tulcea în vederea îmbunătăţirii mediului urban. Obiectivele specifice vizează: valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale prin restaurarea punctului muzeal „Farul vechi din Sulina” sub aspect structural, funcţional şi arhitectural şi includerea acestuia în circuitele turistice regionale, precum şi creşterea numărului de vizitatori ai Farului Vechi din Sulina, respectiv creşterea numărului de turişti ai oraşului Sulina şi judeţului Tulcea.